Český telekomunikační úřad vydal dokument analyzující služby, které mobilní operátoři poskytují maloobchodně svým zákazníkům a velkoobchodně virtuálním operátorům. Analýzou ČTÚ doložil dlouho známou skutečnost, že mezi mobilními operátory existuje tichá dohoda bránící volné soutěži a poklesu cen. Virtuální operátoři nemohou mobilním konkurovat.

"V návaznosti na výsledky testu tři kritérií provedl ČTÚ (pre)analýzu mobilního trhu (segmentu rezidentních zákazníků) s cílem vyhodnotit, zda na testem vymezeném velkoobchodním trhu existuje podnik/podniky s významnou tržní silou. ČTÚ pro svoje hodnocení využil postup a kritéria stanovená pro posouzení existence podniku s významnou tržní silou v rámci analýzy relevantního trhu. S ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze všech tří síťových mobilních operátorů, a to O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s."

Tolik ČTÚ ve Sdělení o zahájení konzultace k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb. Podle úřadu existuje mezi mobilními operátory cenové následování konkurence znemožňující volnou soutěž na trhu. V důsledku slabé konkurence mají české domácnosti vysoké ceny mobilních tarifů a internetu. Práce přináší i rozbor velkoobchodu s mobilními službami ve shodě s našimi závěry, že mobilní operátoři úmyslně brání konkurenci virtuálních operátorů.

ČTÚ zprávu zveřejnil až na žádost vlády a se zpožděním několika let. K cíli, kterým  je zvýšení konkurence na českém trhu a pokles cen pro domácnosti, má analýza ještě hodně daleko. O existenci oligopolu a koluzi slyšíme od ČTÚ od r. 2012 a výsledkem je bohužel pouze 81stránková zpráva úřadu. Vysoké ceny platí české domácnosti dál a dokument žádné rychlé řešení nenabízí.

Mobilní operátoři zprávu dostali a sdělili, že se k ní po přečtení vyjádří. Jednu reakci jsme už zaznamenali: ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS; členové O2, T-Mobile, Vodafone a odcházející Nordic Telecom) se českým zákazníkům vysmál: mobilní operátoři v Česku inkasují přiměřené částky, to ti evropští vydělávají málo!

Desítky studií evropského trhu i naše opakovaná srovnání přemrštěné ceny a nadstandardní ziskovost českých operátorů spolehlivě dokládají  (také zde). Mobilním operátorům je 40% provozního zisku z tržeb snad málo (Volkswagen je spokojený se 7%) a rudohnědý flek ČR na mapě coby země s nejdražšími mobilními tarify v EU asi úchylka Evropské komise.