Evropská komise zablokovala sektorovou regulaci velkoobchodu s mobilními službami v ČR. Komise zaslala ČTÚ výhrady a připomínky k předloženému testu tří kritérií a žádá i zvážit zrušení požadavku na regulaci. Úřad vyjádření Komise zlehčuje a věří, že po zohlednění připomínek a doplnění údajů regulaci nakonec prosadí.

Český mobilní trh dlouhodobě trpí vysokými cenami služeb v důsledku nedostatečné konkurence a tiché spolupráce mezi O2, T-Mobilem a Vodafonem. Český telekomunikační úřad se proto snaží o nápravu, a to třemi cestami: přivedením 4. mobilního operátora, podporou (nedostatečnou) virtuálních operátorů a předběžnou (ex ante) regulací velkoobchodního trhu. Ta má nahradit nefungující hospodářskou soutěž do ustavení plné konkurence.

Regulace telekomunikačního trhu podléhá schválení Evropské komise a ČTÚ proto vypracoval a komisi předložil výsledky tzv. tříkriteriálního testu dokládajícího nedostatečnou konkurenci na českém mobilním trhu. Spuštění regulace vyžaduje společné splnění všech tří podmínek testu ruku v ruce s vymezením relevantního trhu a stanovením významných tržních sil.

Nyní ČTÚ oznámil, že obdržel negativní rozhodnutí Evropské komise, která zpochybnila důkazy úřadu svědčící o chabé konkurenci. Komise považuje argumenty ČTÚ pro velkoobchodní regulaci za nedostatečné a požaduje opravy a doplnění dokumentu nebo i upuštění od regulace.

Tříkriterální test předpokládá současné splnění tří podmínek: značných překážek ke vstupu na trh pro nové operátory, neúčinnou hospodářskou soutěž a nedostatečné nástroje práva hospodářské soutěže.

V případě překážek pro vstup na trh Komise argumentuje možností regulovaného a komerčního přístupu na trh pro virtuální mobilní operátory. Nebere nijak do úvahy, že regulovaný přístup vzhledem k vysokým jednorázovým a provozním nákladům vstupu vyřazuje ze hry menší firmy. Podmínky obchodních, neregulovaných smluv mezi globálními operátory typu T-Mobile nebo Vodafone a místními firmami diktují nadnárodní operátoři, a to tak, že nezávislý virtuální operátor dostává dokonce vyšší ceny než koncový zákazník.

Zvláštní je také argumentace Komise v případě zamrzlé hospodářské soutěže. Komise sděluje, že je lhostejné, zda na trhu působí virtuální operátoři a značky ve vlastnictví O2, T-Mobilu a Vodafonu nebo nezávislí virtuální operátoři, a že několikaletá stagnace nepatrného 2% tržního podílu nezávislých  virtuálů je normální. Důležitý je prý jejich vysoký počet, ten však svědčí jen mobilním operátorům a samotný počet virtuálních operátorů bez vlivu na trh je zcela nepodstatný.

Výtky Komise k poslednímu kritériu nedostatečnosti soutěžního práva jsou mlhavé, ač soutěžní právo nedává možnost reagovat na selhání trhu vlivem tiché spolupráce O2, T-Mobilu a Vodafonu. Může účinkovat jen ex post při porušení soutěže a je předmětem působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Evropská komise své rozhodnutí uzavírá:"...Komise se domnívá, že oznámený návrh opatření  neposkytuje dostatečné důkazy o tom, že všechna tři kritéria jsou splněna kumulativně a že trh připadá v úvahu pro regulaci ex ante... Komise proto ČTÚ naléhavě žádá, aby přehodnotil své závěry o potřebě regulovat tento trh na základě zjištění uvedených v tomto návrhu opatření a své rozhodnutí přijmout návrh opatření v jeho stávající podobě."

ČTÚ z rozhodnutí Komise i tak usuzuje, že nic není ztraceno a stačí zohlednit výtky Komise, předané materiály doplnit a aktualizovat. V nás celá kauza spíš budí dojem, že ČTÚ tahá za kratší konec provazu a prosazují se lobbisté operátorů. V horším případě se domácí regulace nedočkáme, v lepším půjde o léta trvající tahanice.

Liberalizace telekomunikací je historicky spojena s řadou nutných regulačních a soutěžních zásahů. Nedávná tvrdá, ale užitečná regulace cen celoevropského roamingu nám kupřkladu přinesla ceny jako doma i v zahraničí.  Připomeňme si i Deutsche Telekom a Slovak Telekom (T-Mobile): v r. 2014 dostaly pokutu 28 mil € a navíc 31 mil € za opakování protisoutěžní politiky stlačování marží na slovenském trhu. Podobné se děje v Česku, ale je ticho po pěšině.