Tarify na míru Fér, které Vodafone přivedl na svět v r. 2012, přežily až do letošního roku. Nyní se jejich životní cyklus naplnil. Operátor bude zákazníky automaticky převádět na méně výhodné tarify. Minimálně v několika případech, které známe.

Vodafone svým zákazníkům, kteří dosud užívají Férové tarify (někdy označované jako Tarify na míru Fér), oznámil, že tarify končí, s plánovaným datem ukončení 27.1. 2017, později posunutým na březen. Operátor je podle vlastních slov nahradí novým, modernějším řešením, což má být zřejmě synonymum pro méně výhodný.

Férové tarify nahradily v září r. 2012 dřívější tarify Na míru. Z ceníků Vodafonu zmizely v srpnu 2014 (neprodávaly se ale od nástupu tarifů Red na jaře 2013). Byly zákazníkům ponechány a interně používány pro speciální nabídky. Teď se patrně zopakuje historie T-Mobilu a O2, kteří zákazníky v r. 2014 také převáděly na dražší tarify.

Ukončení Férových tarifů má podle operátora proběhnout tak, že Vodafone starý tarif změní automaticky, i když bude nabídnutý nový tarif méně výhodný: "Buďte napřed a nastavte si svůj nový tarif se spoustou výhod již nyní. Pokud si žádné řešení nevyberete, tarif vám změníme automaticky ve chvíli, kdy staré řešení přestane platit. Nejpozději se tak stane v březnu 2017.", říká operátor.

Nabídnuté tarify nestojí za komentář, ale při zhoršení podmínek za výpověď. Čímž se dostáváme k ukončení smlouvy s Vodafonem, které u dotčeného zákazníka zhoršení zakládá. Citujeme ze Všeobecných podmínek operátora platných od 11.8.2016:

6. Ukončení smlouvy
6.1 Smlouva může být ukončena dohodou nebo písemnou či ústní výpovědí, anebo odstoupením od smlouvy ze zákonných důvodů....
....6.1.1 Písemná výpověď, kterou ukončujete smlouvu, musí mít tyto náležitosti: jméno a příjmení (nebo název), adresu, telefonní číslo (kterého se výpověď týká), ověřený podpis majitele telefonního čísla. Písemnou výpověď můžete poslat na adresu sídla Vodafonu. Ústní výpověď můžete podat pouze telefonicky prostřednictvím zákaznické linky. S ohledem na vaši ochranu si vyhrazujeme právo vaši totožnost kromě ověření heslem ověřit také jiným způsobem. V případě podezření na zneužití vašich osobních údajů si vyhrazujeme právo požádat vás, abyste nás
kontaktoval z telefonního čísla, kterého se výpověď týká.

Kvůli tučně vyznačené odrazovací podmínce pro výpověď ČTÚ přikázal Vodafonu Všeobecné podmínky změnit a inkriminovanou podmínku vypustit. Po výmluvě, že ověřením podpisu chrání zákazníka, Vodafone uposlechl a má už podmínky nové, které začnou platit od 1.3.2017.

Jak současné, tak nové Všeobecné podmínky operátora hovoří zcela jasně nejen o písemné výpovědi, ale také o možnosti výpovědi ústní (6.1), a to způsobem uvedeným v odstavci 6.1.1. Zákazník postupoval podle podmínek operátora a podal ústní výpověď přes zákaznickou linku. Výsledek? Operátorka odmítla ústní výpověď přijmout!

Co si počít s firmou, která není ochotna či schopna dodržet ani vlastní obchodní podmínky? Co udělá ČTÚ?