Elektronická evidence tržeb, na které úsilím vlády bohatnou operátoři, vyžaduje podle zákona vydání účtenky ke každé spotřebované minutě, textové zprávě a megabajtu dat z předplacené karty. Tento požadavek ovšem protiřečí Zákonu o elektronických komunikacich.

Hnutí ANO, socialisté a lidovci zavedli zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Zákon škodí drobnému podnikání, shromažďuje obrovské množství dat s potenciálem zneužití a otravuje společenskou atmosféru. Ku prospěchu je několika málo jedincům a také O2, T-Mobilu a Vodafonu.

Z elektronické evidence tržeb operátoři znamenitě profitují, a to nejen z povinného připojení k internetu, ale i z poskytování EET softwaru a doprovodných služeb. Stačí si přečíst výroční zprávu O2, kde je EET společně s O2 TV a mobilním internetem pro operátora zdrojem růstu výnosů. Podnikatelé a firmy zaplatí EET přímo operátorům, spotřebitelé pak nepřímo ve zvýšené ceně každého zboží a služeb.

Nyní kdosi vyšťoural, že se zákon o EET dotkne i uživatelů mobilních předplacených karet do té míry, že operátor bude nucen vyúčtovat každý hovor,  SMS a připojení k internetu. § 4 EET říká:

§ 4 Vymezení evidované tržby
(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.
(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je
a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

Odstavec 2b se podle Generálního finančního ředitelství vztahuje na různé typy elektronických peněženek, čipových karet, kuponů, voucherů a dalších nástrojů, kdy dochází nejdříve k nabití a následně k čerpání kreditu. Sem patří i předplacené karty mobilních operátorů.

Evidenci podléhá jak nabití kreditu předplacenky - což by snad šlo ještě pochopit - tak nepochopitelně i každé jeho čerpání, tedy hovor, SMS nebo připojení k internetu. Mobily předplacenkářů by byly zahlceny miliony zbytečných účtenek, SMS a kódů každý den, operátoři by museli vynaložit náklady na úpravu informačních systémů. Zákon o elektronických komunikacích přitom v § 64/1b uvádí, že vyúčtování se u předplacených karet neposkytuje.