Vodafone neuvádí ve vyúčtování spotřebovaná mobilní data, ač tuto povinnost ukládá Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. Zákazník dostává namísto smlouvy jakési potvrzení, které postrádá klíčové náležitosti písemné smlouvy podle stejného zákona.

Čeští spotřebitelé nemají potíže jen s vysokými cenami mobilních služeb. O2, T-Mobile a Vodafone prohospodařili důvěru zákazníků. Nedá se věřit reklamě, nabídkám, slovu, smlouvám. Nepodnikají eticky, i když stokrát tvrdí opak. Neuplyne měsíc, aby nevyplaval další trik, chyták, podvůdek, lživé tvrzení, nesprávné účtování, obcházení a porušování podmínek služeb nebo přímo telekomunikačního zákona. Ukážeme tři čerstvé příklady.

Na obrázku je oddíl podrobného vyúčtování Vodafonu týkající se mobilních dat. Má nesmyslné záhlaví, nechybí obligátní sleva, ale vůbec se nedozvíte, kolik jste v účetním období spotřebovali dat! V příkrém rozporu s § 64 Zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a opatřením ČTÚ, které operátorovi ukládá uvádět počet poskytnutých a využitých volných jednotek. Lze si podle takového vyúčtování vybrat vhodnější tarif?

Víte, jak se s Vodafonem uzavírá smlouva po telefonu? S operátorkou se dohodnete na tarifu, ale dostanete jiný. Vodafone vám následně odmítne poskytnout smlouvu, dokud objednávku nepotvrdíte. Na zákaznické lince se pak dozvíte, že přeci máte možnost od smlouvy na dálku do 14 dnů odstoupit, tak proč nějakou písemnou smlouvu posílat předem. Dokážete si představit nákup v e-shopu, ve kterém nebudete před objednáním vědět, co kupujete a za jakých podmínek?

A samotná smlouva s Vodafonem? Když po potvrzení objednávky kliknete na odkaz Náhled smlouvy v samoobsluze nebo počkáte na poštu, obdržíte dokument "Potvrzení smlouvy...dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb.", ve kterém operátor sděluje, že "Účelem tohoto potvrzení je zachycení obsahu smlouvy, poučení o možnostech předčasného ukončení smlouvy a informace o možnosti změny udělených souhlasů."

Účelem potvrzení je podle operátora obsah smlouvy a § 63 řeší náležitosti smlouvy, takže jde o písemnou smlouvu. Ze zákona jsou jejími podstatnými náležitostmi popis služby a cena. Ty však v Potvrzení smlouvy nenajdete. Dozvíte se, že předmětem smlouvy je závazek Vodafonu poskytovat vám služby elektronických komunikací, za které zaplatíte cenu, která nesmí být nižší než minimální. Sláva, není to párek v rohlíku, co se zavazujete každý měsíc po 2 roky kupovat, ale telekomunikační služba. Jenže jaká? A kolik stojí?

Námitku vůči neúplnému vyúčtování, postupu operátora a neplatné písemné smlouvě předáváme Českému telekomunikačnímu úřadu. Kdyby fungovala konkurence, mohli bychom toho být ušetřeni. Každý operátor by si neetické podnikání rozmyslel.