V Česku tvoří bezdrátové Wi-Fi připojení k internetu stále takřka 30% všech přípojek. Nejrychleji v minulých letech rostlo fixní LTE připojení vzduchem do mobilních sítí. Optické sítě dál chybí.

Česko je dlouhodobě bílou vránou mezi evropskými státy, když velká část českých domácností je k internetu připojena pomocí bezlicenční technologie Wi-Fi, která má sloužit především pro bezdrátové propojení uvnitř domácích sítí. Nevhodným Wi-Fi přípojkám sekunduje víc než zdrávo fixní LTE připojení, další bezdrátová technologie určená primárně k mobilnímu připojování.

Počet fixních LTE přípojek internetu je nejrychleji rostoucí technologií připojení k internetu v pevném místě a v r. 2019 dosáhl vysokého podílu 12,5% z celkového počtu téměř 4 milionů českých přípojek. Ještě horší variantu bezdrátového Wi-Fi připojení používalo na konci stejného roku celých 29,8% domácností (viz graf, zdroj ČTÚ). Optické nebo kabelové přípojky, které by měly být upřednostňovány minimálně v hustěji osídlených oblastech, tvoří jen cca 32,8% přípojek.

ČTÚ tento obrázek prezentuje jako doklad slušné úrovně konkurence na trhu domácích internetových přípojek. Nabízí se analogie v dopravě: máme hustou síť kodrcavých okresních silnic, které také "konkurují" potřebným, přesto chybějícím dálnicím.  Chlubit se není čím.

Konkurence a sdílení rychlých vysokokapacitních optických a kabelových přípojek ve skutečnosti váznou. Dílem dřívějšího monopolu Českého Telekomu a O2, dílem současné státní a obecní byrokracie, která rozvoj pevných sítí namísto podpory brzdí.