O český trh mobilních služeb se uchází více než 50 společností a podnikatelů. Uživatel se obvykle nemusí obávat jejich služby použít. Jak však poznat ty, kteří nejsou skutečnými virtuálními mobilními operátory, abyste nakupovali nejen levně, ale i bezpečně? A jak rozpoznat spolehlivého virtuálního operátora?

Virtuální mobilní operátoři (tzv. MVNO a MVNE) nemají vlastní mobilní síť a pronajímají si služby sítě mobilního operátora (od O2, T-Mobile nebo Vodafonu). V ČR musí být virtuální operátoři registrováni u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) jako osoby podnikající v elektronických komunikacích.

Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Podnikat v e-komunikacích mohou v ČR fyzické a právnické osoby, které plní zákonné podmínky podnikání a doručí Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ)  oznámení podnikání, které splňuje náležitosti zákona o elektronických komunikacích (ZEK) 127/2005 Sb,  § 13.

ČTÚ vydává podle ZEK tzv. všeobecné oprávnění, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností operátora a je závazné pro všechny osoby, které v elektronických komunikacích podnikají. Každá takto podnikající osoba má zákonem uloženou povinnost své podnikání ČTÚ oznámit.

Po splnění oznamovací povinnosti ČTÚ vydá právnické nebo fyzické osobě osvědčení o registraci a zavede ji do evidence podnikatelů v e-komunikacích. Uživatel tím získává možnost si ověřit, zda jde o operátora a zjistit předmět jeho podnikání -  komunikační služby, ke kterým je osoba registrována. Prostřednictvím ZEK a všeobecného oprávnění je uživatel chráněn mj. před přerušením poskytování služeb, před ztrátou užívaného telefonního čísla apod.

Virtuální mobilní operátor tedy musí být evidován u ČTÚ a poskytovat veřejně dostupné mobilní služby, minimálně Veřejně dostupnou telefonní službu.

Z uvedeného vyplývá, proč za virtuální mobilní operátory nelze považovat osoby, které neplní zákonné podmínky poskytování komunikačních služeb (neregistrovaní a tzv. šedí operátoři) nebo jen přeprodávají mobilní služby skutečného virtuálního operátora, se kterým poté uzavíráte smlouvu.

Spolehlivost operátora
Často jsme i dotazováni, zda je ten či onen virtuální operátor spolehlivý. Dobrými kritérii spolehlivosti je finanční stabilita a velikost operátora nebo jeho dlouholetá specializace v oboru telekomunikací. Nebáli bychom se proto využít ani mobilní služby byť malé, ale zavedené regionální telekomunikační firmy.

Rozdíly v kvalitě mobilních služeb spočívají především v územním pokrytí a službách sítě, ve které virtuální operátor působí. Máte-li dobrou zkušenost se službami sítě O2, T-Mobile nebo Vodafone, zvolte virtuála, který působí ve stejné síti. Pomohou vám naše filtry Operátor/V síti O2, V síti T-Mobile nebo V síti Vodafone, který vám vypíše virtuální operátory v příslušné síti ve výsledcích kalkulačky nebo v přehledu