V loňském roce se zastavil propad počtu přenesených mobilních čísel a počet přenosů oproti r. 2016 mírně vzrostl. Více přenosů znamená zvýšení konkurence a/nebo aktivnější uživatele. Za růstem nejspíš stojí kombinace více faktorů: nové tarify, vyšší potřeba dat i novela zákona o elektronických komunikacích.

Výroční zpráva ČTÚ za r. 2017 mj. uvádí, že se "...zastavil propad počtu přenesených čísel v mobilních sítích, který započal v roce 2015 po účinnosti významně protispotřebitelské novely zákona o elektronických komunikacích. Počet ročních portací tehdy klesl o třetinu. Nápravu zajistila až novela zákona, která omezila výpovědní lhůty a zkrátila doby pro přenesení čísla, což ČTÚ považuje za významný faktor posilující konkurenci."

Bezpochyby dobrá zpráva, protože pohyb zákazníků je zdravý, motivuje operátory k vylepšování služeb i cen a je indikátorem zvyšující se konkurence. ČTÚ vidí vysvětlení růstu přenosu v novele ZEK zahrnující mj. zkrácení doby přenosu čísla, aniž by zveřejnil podpůrná data. Neznáme časové rozdělení přenosů, nemáme srovnání se stejným obdobím po 2.9., kdy novela zákona vstoupila v platnost, nedozvěděli jsme se nic o struktuře přenosů.

Aniž bychom chtěli podceňovat zásluhy ČTÚ a vliv zákona o elektronických komunikacích (ZEK) na počet přenesených čísel, jedno nám vrtá hlavou: jak mohla bilanci přenesených čísel v r. 2017 podpořit novela zákona s odloženou účinností zkrácení doby pro přenesení čísla od 1. února 2018? Vliv pozitivního očekávání lze vyloučit.

Blahodárný účinek ZEK jsme si slibovali spíš od navrácené povinnosti operátora informovat uživatele o blížícím se konci smlouvy a od povinnosti informovat o změnách služby s právem smlouvu při změně podmínek bez sankcí ukončit.

Ani tohle vysvětlení asi nebude stačit, příčin bude víc: snad nové tarify v r. 2017, se kterými už v dubnu 2017 přišel T-Mobile, a na které se zpožděním reagovali jak konkurenční operátoři, tak uživatelé. Každopádně je dobře, že zákazníci přenášejí mobilní čísla častěji. Jen houšť a větší kapky.