Ode dneška do 31.srpna mohou zákazníci O2 využívat mobilní data bez omezení dvojnásobný počet dnů, než stanoví ceník operátora. Tzv. Data naplno se nezapočítávají do datového limitu tarifu a běží maximální rychlostí, jakou síť dovoluje.

Číst tiskové zprávy českých mobilních operátorů je za trest. Podle O2 je kupříkladu nespornou výhodou a svobodou, že můžete prostřednictvím služby Data naplno několik dnů v měsíci a dva měsíce v roce normálně používat internet. Přeloženo, O2 poskytne o prázdninách svým zákazníkům platícím dvoj až trojnásobek zahraničních cen dvakrát víc dnů, kdy lze 24 hodin čerpat data bez omezení a připojení k internetu není operátorem škrceno.

Seznam dotčených tarifů ukazuje tabulka převzatá z tiskové zprávy operátora. Číselné hodnoty ukazují počet dnů služby Data naplno.

Zákazník dostane dvojnásobek dnů s Daty naplno od 1. července nezávisle na zúčtovacím období. Na počátku každého zúčtovacího období až do konce srpna se zákazníkovi obnoví dvojnásobek dnů. Využít je může do 31. srpna, i při cestách po zemích EU. Data naplno se musí aktivovat v mobilní aplikaci Moje O2.