Ministerstvo průmyslu a obchodu nezvládlo odvolání předsedy Českého telekomunikačního úřadu ani instalaci nové předsedkyně a odložilo důležitou aukci přenosových spekter 5G. Chce mít vláda nezávislého regulátora nebo podřízený úřad?

V souvislosti s odvoláním předsedy ČTÚ v pondělí 27.1. jsme napsali, že dosavadní fungování ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v telekomunikacích je přehlídkou katastrof. Potvrzení přišlo rychle. Ministerstvo chybně odvolalo předsedu ČTÚ a nesprávně instalovalo novou předsedkyni. Horší je, že teď nevíme, jak a kdy proběhne aukce frekvencí pro sítě 5G a zda může přijít konkurence.

Český telekomunikační úřad je ze zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb samostatný orgán státní správy pověřený správou telekomunikací a pošt. Řídí ho pětičlená Rada ČTÚ v čele s předsedou, členem rady. ČTÚ spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu, se kterým v odvětví koordinuje hospodářskou politiku státu. Úřad je nezávislý, není v podřízeném postavení k ministerstvu a má potřebné odborníky pro správu elektronických komunikací.

Politici dali ČTÚ do vínku, že členy a předsedu Rady navrhuje vládě ministr průmyslu. Hovořit proto o zcela nezávislém úřadu nejde, na druhou stranu ČTÚ nesmí být ministerstvem řízeno. Neshodnou-li se předseda Rady ČTÚ a ministr MPO, ministr má respektovat nezávislost a odbornost úřadu. Poslední slovo má mít ČTÚ a nést za něj odpovědnost. Ministr Havlíček však raději využil možnosti navrhnout odvolání předsedy Nováka a nahradil ho advokátkou Hanou Továrkovou, členkou Rady od listopadu 2019.

Bude-li namísto odborných hledisek víc uplatňována politická vůle ministra, jak nová předsedkyně naznačuje, za situace, kdy čeští politici sledují hlavně vlastní zájmy s časovým horizontem volebního období, zůstane nezávislost ČTÚ jen na papíře. V telekomunikacích, kde je potřeba plánovat na dlouhá období, to může způsobit škody, které už nepůjdou napravit. U chystané aukce 5G tím spíš.

Ministr průmyslu Karel Havlíček nastoupil do funkce v dubnu loňského roku. Od počátku tvrdil - po zkušenostech z jiných zemí Evropy málo pravděpodobně - že do aukce přenosového spektra 5G přivede velké zahraniční operátory včetně zámořských. Nabízeli se dva až tři místní zájemci. Nikdo ze zahraničí se dosud nepřihlásil, a tak začalo hledání viníka. Ministr ho našel v osobě předsedy ČTÚ, který údajně vypsal podmínky aukce chybně. Spekulovat se jistě dá o hlubších příčinách ministrova kroku.

Důvody pro odvolání Jaromíra Nováka, které ministr Havlíček zprvu uváděl a pružně měnil a přidával, byly nevěrohodné: počínaje lží o netransparentnosti přípravy aukce 5G až po tajemná podezření zpravodajských služeb. Z nich se nakonec vyklubalo, že pan Novák chodí na pivo s bývalým kolegou pracujícím teď pro jednoho zájemce o dražené spektrum. Podmínky aukce žádné zvýhodnění určitého zájemce neobsahují, jak se lze přesvědčit.

Nabízely se objektivní důvody odvolání spočívající v přetrvávajících vysokých cenách mobilních služeb, nečinnost úřadu v podpoře virtuálních operátorů nebo zpackané sdílení sítí O2 a T-Mobilu. Pan Havlíček ceny sice také zmínil, nicméně nevzal do úvahy, v jakém stavu úřad a správu odvětví předseda Novák přebíral, že se mu podařilo dát ČTÚ do pořádku, takže mu bylo v r. 2017 bez řečí obnoveno předsednictví, jak byla připravována aukce 5G a vytvářeny podmínky pro velkoobchodní regulaci cen.

Ministr Havlíček nominoval do Rady ČTÚ namísto Jaromíra Nováka advokátku Hanu Továrkovou. Dle vyjádření ministerstva spravedlnosti je však paní Továrková ve střetu zájmů, když podle firemního rejstříku působí jako jednatelka a ve dvou případech i spolumajitelka několika společností a provozuje advokátní praxi. Ministrem byla také jmenována na funkční období tří let, ač by měla pokračovat v mandátu odvolaného předsedy, který končí už letos v říjnu. Její jmenování nemusí být platné.

Nesprávný je zřejmě také postup odvolání předsedy Nováka, který neproběhl podle zákona, když ministerstvo odvolalo Nováka jen z předsednictví, ačkoliv ho ze zákona musí současně odvolat i z Rady ČTÚ a zveřejnit důvody odvolání, což neučinil. Jaromíru Novákovi ministr naopak nabídl, že v Radě může zůstat.

Necháme-li stranou formální či faktická pochybení ministerstva, údajným jádrem sporu mezi ČTÚ a ministerstvem jsou podmínky aukce spektra pro sítě 5G. Rada ČTÚ doplněná právníky a ekonomy na jejich vypracování a veřejném obhájení pracovala dva roky. Podmínky byly vyvažovány tak, aby přivedly 4. operátora, který by vybudoval vlastní mobilní síť, aby omezovaly možnost soudních sporů, motivovaly vydražitele ke sdílení 5G sítí a k využívání vysoutěžených licencí a podporovaly působení virtuálních operátorů. Musely se zvážit protichůdné zájmy státu, spotřebitelů, současné mobilní trojky, možného 4. operátora i virtuálních operátorů.

Ministr Havlíček během pár měsíců přesto usoudil, že připravené podmínky jsou nastavené špatně a že je potřeba je upravit tak, aby vzniklo několik menších operátorů. Jak by reálně měli fungovat není z řečí ministra vůbec jasné, nicméně bez vlastní celoplošné sítě na 700 MHz by zůstali trvale odkázáni na sítě současné trojky mobilních operátorů. Plnohodnotný 4. operátor by nevznikl. To samozřejmě nezaručují ani podmínky ČTÚ, ale zcela jistě jsou vstřícné vůči možnému nováčkovi a vedou k jeho budoucí samostatnosti. Je potřeba dál sledovat i linku virtuálních operátorů a nových vydražitelů vyšších frekvencí.

Údajně jediný místní zájemce Nordic Telecom ministerstvu nestačil (stejná firma bezúspěšně usiluje i o síť pro integrovaný záchranný systém, který se vláda chystá bez veřejné soutěže prodloužit zastaralému Pegasu). O aukci 5G projevily vedle stávajících mobilních operátorů předběžně zájem tři místní firmy, ale nikdo nedokáže říct, kolik by se jich do tendru skutečně přihlásilo. V zahraničí není neobvyklé, že vlády šijí podmínky pro 4. operátora a kandiduje pouze jeden zájemce.

Za vlasy přitažený je údajný důvod k odvolání předsedy ČTÚ, že podmínky aukce byly upraveny právě pro Nordic Telecom. Ministerstvo samo při veřejných konzultacích prosazovalo změny podmínek podobné, jaké měl jiný z uchazečů, Sazka, která nijak překvapivě žádala nižší vyvolávací cenu a měkčí rozvojová kritéria. Nižší vyvolávací cena by sice mohla přivést více zájemců, ale dražba skončit na vyšších cenách než v případě jednoho. Nebo žalobou mobilních operátorů, pokud by se přihlásil jen jeden zájemce a pořídil neobvykle levně.

Ministerstvo průmyslu bohužel zpochybňuje účel a nezávislost fungování ČTÚ a jeho kompetenci. Krokem ministerstva dochází k opakovanému odkladu aukce 5G s neznámým termínem. Vedle nejistoty budování 5G sítí mohou být důsledkem nekonečné právní tahanice, žádný plnohodnotný čtvrtý operátor a konzervace předražených mobilních služeb pro české domácnosti. Velkoobchodní regulace může snížit ceny, ale konkurenci v celém rozsahu nenahradí.

Aktualizace 3.2.: Komentář uvolněného předsedy ČTÚ na Facebooku.