Ceny tarifů českých nezávislých virtuálních operátorů od r. 2015 poklesly, stále jim však chybí levnější a objemnější mobilní data. Ceny žádaných mobilních tarifů mají čeští virtuálové absurdně vyšší než místní mobilní operátoři.

České virtuální mobilní operátory (počet 114 na konci r. 2018, zdroj ČTÚ) tvoří 3 skupiny subjektů: virtuální operátoři s majetkovým podílem mobilních operátorů (např. Tesco Mobile), virtuální značky mobilních operátorů (např. Kaktus) a nezávislí virtuální operátoři (např. SAZKAmobil). Vyjádřeno počtem SIM karet s mobilními tarify měla první skupina na konci r. 2018 tržní podíl cca 4,9%, druhá cca 0,2% a nezávislí 1,7%.

Tabulka shrnuje nepatrné tržní podíly největších nezávislých virtuálních operátorů na konci r. 2018. K nim lze ještě přičíst ty, kteří poskytují mobilní data s úhrnným tržním podílem cca 1,1%, např. Nordic Telecom.

Celkový tržní podíl v mobilních tarifech všech virtuálů klesl z maxima 7,5% v r. 2017 na 6,8% na konci r. 2018. Srovnejme s Nizozemím s jednou třetinou virtuálů. Nebo porovnejme celkový tržní podíl cca stovky nezávislých virtuálních operátorů s dceřinou firmou O2 Family, která v r. 2018 sama obhospodařovala takřka 2,5x víc zákazníků.

Podnikatelé a firmy netvoří ani desetinu zákazníků nezávislých virtuálních operátorů. Uvážíme-li, že obsluhují hlavně nenáročné domácí zákazníky s nízkými potřebami (největší SAZKAmobil nejméně z 90% s předplacenými kartami), jejich finanční tržní podíly odhadujeme ještě o řád níž než uvedených 1,7 % SIM karet.

Přes impozantní počet se virtuální mobilní operátoři v Česku hybatelem trhu nestali. Ani se stát nemohli. Příčinou jsou zcela odlišné podmínky, za kterých musí na mobilním trhu podnikat nezávislé firmy, a značky nebo společnosti ovládané mobilními operátory. Nezávislí mají diskriminující podmínky, mj. velkoobchodní ceny, a současně jim virtuálové v majetku mobilních operátorů neférově konkurují. Český stát promarnil jedinečnou příležitost zvýšit konkurenci na trhu a rozšířit cenovou a kvalitativní škálu mobilních služeb.

Tarify a ceny 2015 a 2019

Porovnali jsme vybrané mobilní tarify nezávislých virtuálních operátorů, kteří měli na konci r. 2018 tržní podíl alespoň 0,1% (tabulka výše), včetně mobilních datových tarifů Nordic Telecomu.

SAZKAmobil žije z předplacených karet. Základní sazba 2 Kč/min platná v r. 2015 podražila na 2,5 Kč/min v r. 2019. Cena 500 MB dat se od r. 2015 snížila z 250 na 150 Kč (60%), u 1 GB dat na 54%. 1 GB v r. 2015 odpovídá cenově cca 5 GB v r. 2019 (390 Kč). Poslední sloupec tabulky udává poměr cen stejných tarifů v r. 2015 a 2019.

GoMobil i po 4 letech prodává za stejnou cenu tarif Na míru (1,5 Kč/min, 1,3 Kč/SMS). Cena datového balíčku k tarifu Na míru 1,5 GB poklesla z 350 na 245 Kč (70%). Datový tarif 10 GB stojí stále stejných 650 Kč. GoMobil nabídl v r. 2019 neomezený hovorový a textový tarif Na pohodu za 499 Kč, s 1,5 GB dat vyjde na vysokých 699 Kč.

Emtéčko v r. 2017 zveřejnilo nabídku "zaměstnaneckých" tarifů a na virtuála výjimečné ceny dat přetrvaly doteď. V r. 2015 prodávalo Emtéčko největší, 1,5 GB datový balíček za 299 Kč, nyní stojí 139 Kč, 5 GB 275 a 10 GB 419 Kč. Neomezený hovorový tarif s 500 SMS bez dat stál 593 Kč v r. 2015 a 486 Kč v r. 2019 (neomezené i SMS).

Mobil od ČEZ měl na konci r. 2019 neomezený tarif s 2000 SMS za příznivých 299 Kč. Překvapivě už bez vazby na odběr elektřiny nebo plynu. V r. 2015 podobný tarif s 200 SMS přišel na více než dvojnásobek, 700 Kč/měsíc. Za pouhý 1 GB dat si ale dosud připlatíte 150 Kč.

Nordic Telecom prodává mobilní LTE připojení k internetu v síti O2. Na konci r. 2019  stály v akci 4 GB dat 195 Kč a 8 GB 345 Kč měsíčně při nízké prychlosti 5 Mbit/s. Přesto jde oproti r. 2015 o pokrok. Za stejné ceny tehdy Air Telecom, předchůdce Nordicu, nabízel ve vlastní mobilní síti CDMA nereálnou rychlost 3 Mbit/s.

Ceny nezávislých virtuálních mobilních operátorů od r. 2015 poklesly. Nezávislí operátoři dokázali v r. 2019 nabídnout nízké hlasové tarify za slušné ceny a zřídili i neomezené mobilní tarify. Zásadním problémem zůstává cena mobilních dat a obecně podmínky, za kterých nezávislí služby mobilních operátorů velkoobchodně nakupují.