Od cenové revoluce v dubnu 2013 se nejnižší ceny mobilních tarifů pro domácnosti prakticky nemění. Ceny O2, T-Mobilu a Vodafonu jsou až na výjimku neomezených tarifů znatelně vyšší než ceny virtuálních operátorů. Trvale vyšší ceny v ČR než v okolních státech zatěžují domácnosti, nedovolují rozvíjet přidané služby a nesvědčí o úspěšné cenové regulaci.

Od r. 2013 zaznamenáváme každý půlrok nejnižší ceny mobilního volání, SMS a internetu u mobilních operátorů O2, T-Mobilu a Vodafonu a virtuálních operátorů metodikou spotřebních košů.

Ceny sledujeme pro koše bez mobilního připojení k internetu a pro stejné koše rozšířené o mobilní internet. Údaje v  grafech níže představují nejnižší ceny, za kterou lze koše pořídit u libovolného síťového operátora (O2, T-Mobile nebo Vodafone, červené křivky) a virtuálního operátora (zeleně křivky) v mantinelech daných naší metodikou.

Kvůli přehlednosti ukážeme 2 spotřební koše se složením blízkým oblíbeným tarifům, viz tabulka.

V prvním grafu je vynesen časový průběh cen košů bez mobilního internetu. Vedle cenového zlomu u neomezených košů v r. 2013 (tzv. cenová revoluce Free O2) upoutá trvale nižší hladina cen u virtuálních operátorů než u síťových O2, T-Mobilu nebo Vodafonu. Ceny středního koše jsou v poslední době stálé u obou skupin operátorů, u neomezeného koše virtuálních operátorů mírně stoupají.

Ve druhém grafu jsme vynesli ceny spotřebních košů zahrnující i mobilní připojení k internetu. Vysoké ceny koše s neomezenou spotřebou se stejně jako u cen bez dat lámou ve 2. pololetí 2013. Pozdější vývoj je u středního spotřebního koše podobný bez internetu i s internetem. U neomezeného koše virtuálních operátorů ale vidíme, že ceny mají stoupající tendenci a předstihly i ceny síťových operátorů.

Jak jsme už v aktualitách Tarifonu opakovaně ukázali, české ceny patří v regionu střední Evropy k nejvyšším nejen ve vztahu k příjmům občanů, ale i absolutně. Naše časové srovnání, které platí také pro jiné cenové koše než zobrazené, dokumentuje setrvalé či dokonce mírně stoupající ceny mobilních služeb v ČR.