Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil 12. prosince závěry kontroly hospodaření Českého telekomunikačního úřadu v letech 2018-2022. NKÚ uzavřel, že ceny volání a mobilních dat v Česku zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě, aukce kmitočtů 5G k jejich snížení zatím nevedla a že ČTÚ podváděl.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval hospodaření v Českém telekomunikačním úřadu v letech 2018 až 2022. Výsledky šetření týkající se aukce frekvencí pro mobilní sítě 5G shrnul NKÚ do 3 bodů:

  1. Dosažený výnos z aukce kmitočtů 5G v r. 2020 byl nižší, než ČTÚ plánoval
  2. Snížení ceny mobilních dat a zvýšení konkurence na trhu elektronických komunikací zatím nebylo aukcí kmitočtů z roku 2020 dosaženo
  3. ČTÚ neoprávněně rozdělil veřejnou zakázku (pozn. analýzu trhu)

Úplně jinak tehdy zhodnotily výsledek aukce Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ministrem Havlíčkem v r. 2020 dosazená předsedkyně ČTÚ Hana Továrková 13.11.2020 uvedla:

"Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3400 až 3800 MHz. Celková částka je 5,596 miliardy korun, což je vyšší částka, než bylo očekáváno."

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a jeho náměstek pak 15.11.2020 veřejnosti sdělili:

"Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) hodnotíme na ministerstvu průmyslu a obchodu jako úspěšnou. S ministrem Havlíčkem jsme se shodli na tom, že se zvýší konkurence a tím bude větší tlak na snížení cen. Výhodou této aukce je, že na rozdíl od minulosti nesázela vše jen na nepravděpodobnou variantu příchodu velkého 4. operátora, ale přinesla i další nástroje, jak na snižování cen tlačit."

Nepřekvapí ani bod 3 výše: ČTÚ, úřad státní správy s 600 zaměstnanci, na který daňoví poplatníci vynakládají ročně cca 700 mil Kč, nejen že účelově rozdělí zakázku, ale zřejmě nedokáže sám připravit analýzu výseku telekomunikačního trhu, který má na starost, když si na její zpracování najme externí dodavatele. ČTÚ oponuje, že zakázku zadal podle práva. My dodáváme, že i NKÚ si ulehčil práci a jen přežvýkal data jiných. Úředníci se mlátí lejstry po hlavách a už tak vysoké ceny tarifů ještě rostou.