Dnes je na pořadu jednání Senátu ČR novela zákona o elektronických komunikacích. Projde-li Senátem, měli bychom se po prázdninách dočkat zlepšení postavení zákazníků vůči operátorům a vyšších sankčních pravomocí ČTÚ, které doufejme rozumně využijte.

Na 8. schůzi Senátu ČR bude ve středu 19.7. projednána novela zákona o elektronických komunikacích, kterou schválila Poslanecká sněmovna 24. května a návrh zákona postoupila Senátu ČR 22. června. Konečnou poslaneckou verzi odcházející do Senátu si lze přečíst zde.

Předkládaná novela ZEK zkrátí dobu přenosu čísla na 10 dnů, operátor bude muset zákazníkovi předem oznámit změnu podmínek a ten získá právo od smlouvy bez sankcí odstoupit. ČTÚ nabude pravomoci uložit pokutu za delikt operátora až do výše 10% obratu a peněžitě trestat neplnění závazků z aukcí kmitočtů. To vše za předpokladu, že novela projde bez úprav Senátem a podepíše ji prezident.

Návrh zákona má přednést ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček jako první bod odpoledního jednání ve středu 19. července, viz senátní tisk č. 143 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Pány senátory žádáme, aby novelu v části týkající se ochrany spotřebitele a ČTÚ schválili. Horší telekomunikační služby za více peněz při nižších nákladech operátorů a příjmech českých domácností jsou jako dražší potraviny s pančovaným složenim v supermarketu. Ždímání českých zákazníků musí skončit. Přes lobování Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) zastupující zájmy O2, T-Mobilu, Vodafonu a Nordic Telecomu.

Aktualizace 19.7.: Novela byla Senátem ČR schválena. Čekáme už jen na prezidentský podpis.