O2 zveřejnilo upravenou velkoobchodní cenu LTE dat pro virtuální operátory sníženou z 0,43 na 0,15 Kč/MB. Jednotková cena i bez dalších nákladů přístupu k síti O2 zůstává takřka 3x vyšší než je cena O2 pro běžné zákazníky např. při koupi 10 GB dat. Nabídka O2 stále postrádá ekonomický smysl jak pro virtuály, tak pro jejich zákazníky.

Dnes se na webu O2 objevila tisková zpráva následujícího znění:

Společnost O2 ve stanovené lhůtě zveřejnila upravenou velkoobchodní nabídku LTE pro virtuální operátory. Jednalo se o první výzvu k úpravě velkoobchodní nabídky, kterou ČTÚ vydal postupem v souladu se zákonem. Rozhodnutí proto respektujeme a nabídku jsme upravili ve stanovené lhůtě. Velkoobchodní cena dat vychází z tržní ceny pro koncové zákazníky, nikoli naopak. Je zajímavé, že podle posledního výpočtu ČTÚ cena dat pro spotřebitele klesla v průběhu loňského roku na třetinu, a proto také adekvátně snížil velkoobchodní cenu z 0,43 Kč za MB na 0,15 Kč za MB.

Argumentace operátora je mírně řečeno překvapivá, když i upravená velkoobchodní cena násobně přesahuje částky, za které O2 prodává data spotřebitelům. Vezmeme-li za základ cenu O2 za 10 GB dat, pak operátor prodává tento z hlediska velkoobchodu nepatrný objem dat koncovým zákazníkům za 0,052 Kč/MB bez DPH (0,063 Kč/MB s DPH), tj. takřka třikrát levněji než je velkoobchodně nově nabízí virtuálním operátorům.

I kdyby takový virtuální operátor neměl ani haléř zisku, musel by O2 za 10 GB dat zaplatit 1536 Kč. Stejný objem dat O2 ale prodává vlastním zákazníkům za ceníkových 536 Kč/měsíc (ceny jsou bez DPH). A to nemluvíme o dalších vysokých nákladech velkoobchodní nabídky O2. Pro malé virtuály je také nutné připočíst marži zprostředkujícího virtuálního operátora.

Nová cenová nabídka O2 je stále mimořádně vysoká a virtuálům O2 ani jejich zákazníkům nepomůže. Aby byla nabídka v souladu s licenčními podmínkami LTE, ke kterým se O2 zavázalo, měla by se i při nynějších vysokých koncových cenách pohybovat nanejvýš v nízkých jednotkách haléřů za MB.

ČTÚ dříve bez dalších podrobností uvedl, že by velkoobchodní cena dat měla klesnout na 0,10 - 0,15 Kč/MB. O2 tedy sice plní jakýsi minimální požadavek Úřadu, ale ani s cenou 0,15 Kč/MB nemohou virtuální operátoři O2 konkurovat, nehledě na další tvrdé podmínky velkoobchodní nabídky O2, např. implementační poplatek 27 mil Kč, měsíční platbu 800 tis Kč, paušál za SIM, atd.

Uvítali bychom proto vysvětlení, jak ČTÚ dospěl k částce 0,10 - 0,15 Kč/MB.