V únorové monitorovací zprávě ČTÚ upozornil na nesprávný postup Vodafonu při prodlužování smluv na dobu určitou. K prodloužení smlouvy operátor potřebuje pokaždé výslovný souhlas spotřebitele, souhlas při uzavření smlouvy nestačí. Pozor také na jednostranné změny smlouvy a odmítání výpovědi operátorem.

Poslední monitorovací zpráva ČTÚ varuje před některými praktikami mobilních operátorů. Konkrétně při prodlužování smluv, jejich jednostranných změnách a při výpovědích zákazníků. ČTÚ mj. zjistil, že Vodafone automaticky prodlužuje smlouvy uzavřené na dobu určitou, např. 24 měsíců, aniž by obdržel svolení zákazníka - spotřebitele. Zákon o elektronických komunikacích (ZEK) v § 63 čl. 10 říká:

"Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy a o možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou."

Spor mezi ČTÚ a Vodafonem je veden o to, zda operátorovi stačí jednorázový souhlas zákazníka při uzavření smlouvy nebo ho potřebuje znovu při každém prodloužení. Podle citace výše soudíme, že operátor musí mít souhlas pokaždé, neboť ten je v čl. 10 spojen s informací o možnostech ukončení nebo prodloužení smlouvy.

Bez vašeho výslovného souhlasu s prodloužením se smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou a operátor logicky nemůže žádat sankční poplatek za její ukončení. Jinak podejte reklamaci, a pokud ji operátor neuzná, i námitku k ČTÚ. Přechodem na smlouvu na dobu neurčitou ovšem můžete ztratit výhody vyplývající z časového závazku, např. nižší cenu služby.

ČTÚ také upozornil na jednostranné změny podstatných náležitostí smlouvy, které podle ZEK dávají zákazníkovi právo smlouvu bez sankcí vypovědět, a na odmítání výpovědí operátory. Výpověď smlouvy zákazníkem je jednostranný krok a je-li učiněn jasně a srozumitelně, operátorovi žádný nesouhlas s výpovědí nepřísluší. Je povinen ji přijmout.