Český telekomunikační úřad uložil T-Mobilu peněžitou sankci ve výši 0,5 milionu Kč za mimosoudní vymáhání neoprávněných pokut od zákazníků. Finanční postih operátora neodpovídá závažnosti provinění, když T-Mobile záměrně ignoroval známé rozhodnutí Ústavního soudu ČR a v desítkách případů obešel ČTÚ. Operátor najal inkasní agentury, které zákazníky zastrašovaly vysokými pokutami a exekucí.

T-Mobile používá nevybíravé metody a prostředníky k vymáhání neoprávněných pokut a k zastrašování zákazníků. Právníci operátora ocitují, ale nerespektují rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, a T-Mobile drze obejde regulátora telekomunikačního trhu. K takovému závěru dojdeme, pokud si přečteme poslední tiskovou a monitorovací zprávu ČTÚ. T-Mobile se k vědomému pochybení nepřiznal a poškozeným se zatím neomluvil. Údajně chce pokutu od ČTÚ ještě rozporovat. Chová se T-Mobile stejně neomaleně i doma?

V tiskové zprávě Českého telekomunikačního úřadu se o kauze T-Mobilu píše: "Operátor podal u ČTÚ návrhy na rozhodnutí sporu o zaplacení dlužné částky za poskytnuté služby a současně i o zaplacení smluvní pokuty. Podle rozhodnutí Ústavního soudu ale byly tyto pokuty sjednány neplatně. Poté, co ČTÚ začal požadavky na zaplacení smluvních pokut z tohoto důvodu zamítat, T-Mobile vzal zpět tu část svých dosud nerozhodnutých návrhů, která se týká smluvních pokut, aby je následně začal vymáhat mimosoudní cestou přes inkasní agentury.

ČTÚ rozhodl, že T-Mobile využil svého silnějšího postavení a vyšší právní erudovanosti. Vymáhání smluvních pokut načasoval do doby, kdy dluh za poskytnuté služby elektronických komunikací byl již uhrazený. Zákazníkům s mnohdy více než ročním odstupem začaly chodit různé výzvy, kde jim inkasní agentury vyhrožovaly i exekucemi. T-Mobile přitom věděl, že smluvní pokuty sjednané pouze ve všeobecných podmínkách jsou absolutně neplatné."

T-Mobile prý směšnou pokutu uhradí, ale omluvit se poškozeným, zdá se, nehodlá. Nejapně se brání, že šlo o omluvitelný právní omyl, ačkoliv jednal vědomě a promyšleně, s odstupem času a ve 21 stažených návrzích. Celý článek osvětlující praktiky nepoctivého T-Mobilu je k přečtení v monitorovací zprávě ČTÚ 10/2018.