Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna změnila podmínky smluv s časovými závazky. Předčasné ukončení smlouvy je po 3 měsících bezplatné. Nástroji k udržení zákazníků se stávají slevy na přístroje, splátkový prodej a zřizovací poplatky služeb.

Novelizovaný zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb má významné důsledky v případě, kdy má zákazník uzavřenou smlouvu na dobu určitou, tj. s časovým závazkem, ale předčasně ji vypoví.

Nový zákon operátorům smlouvy na dobu určitou až 24 měsíců uzavírat nezakazuje. U tarifu je však vyloučena jiná než 5% úhrada ceny do konce závazku v prvních 3 měsících služby a později už zákazník nic za předčasný odchod platit nemusí. Platí to pro smlouvy uzavřené po 1.4. i pro smlouvy dřívější.

Novela operátorovi nařizuje, aby v případě předčasného ukončení časového závazku byla ve smlouvě vždy uvedena výše úhrady za předčasně ukončenou službu a částka za zvýhodněný přístroj, např. mobilní telefon. Výslovně také operátorovi ukládá, že pokud poskytne slevu z ceníkové ceny tarifu, nesmí případnou pokutu vypočítat z ceníku, ale z částky placené v průběhu trvání smlouvy, tj. včetně slevy.

O2 i po 1. dubnu uvádí rozdílné ceny osobních mobilních služeb bez časového závazku a se závazkem 24 měsíců. Ty jsou o 150 Kč/měsíc levnější než bezzávazkové. I v případě tarifů s časovým závazkem lze samozřejmě odejít s 5% pokutou nebo po 3 měsících služby beztrestně. Předčasný odchod může O2 potrestat úhradou poskytnuté slevy za přístroj a ukončením splátkového režimu, doúčtováním odpuštěných instalačních poplatků, apod.

O2 v článku 11.2 Všeobecných obchodních podmínek říká o výpovědi služeb se závazkem obecně: "Možnost výpovědi u služeb se závazkem může být omezena, podmíněna úhradou paušálního odškodnění nebo může mít za následek dodatečnou úhradu takového odškodnění..."

Zvláštností O2 je prodej telefonů na splátky přes sesterský Home Credit. O2 nepodmiňuje splátkový prodej časovým závazkem k tarifu. Musíte však používat mobilní hlasový tarif nebo tarif s mobilním internetem od O2.

T-Mobile ve Všeobecných obchodních podmínkách ani v obchodních podmínkách přenesení čísla předčasné ukončení smlouvy neřeší. Příslušná ustanovení jsou obsahem Obchodních podmínek podmíněné slevy ke koncovým zařízením (pouze pro spotřebitele). Pokud jste s tarifem zakoupili zvýhodněný přístroj nebo na splátky (smlouvy na dobu určitou 24 měsíců), bude T-Mobile při předčasném odchodu požadovat uhrazení ceny přístroje v době prodeje v plné výši. Samotné mobilní tarify jsou v ceníku uváděny bez závazku.

Vodafone v Podmínkách služeb a zboží za zvýhodněnou cenu požaduje při předčasném ukončení smlouvy, resp. klesne-li zákazníkova úhrada pod dohodnuté měsíční plnění, uhradit poskytnuté slevy na koncová zařízení (telefony, modemy, televize, příslušenství, instalační poplatky), čerpané na základě smlouvy na dobu určitou.

Mobilní tarif s časovým závazkem má u Vodafonu pro domácnost a živnostníka stejnou ceníkovou cenu jako bez závazku. Má-li zákazník od Vodafonu i pevný internet, platí za mobilní službu výrazně méně.

V části B/II podmínek služeb za zvýhodněnou cenu Vodafone zkouší zákazníkovi doúčtovat rozdíl mezi sjednaným a skutečným minimálním měsíčním plněním služeb. Pokud se o to pokusí, stačí přejít k jinému operátorovi, Vodafone nemůže zákazníka po 3 měsících stran tarifu nijak sankcionovat. Závazky zákazníka vztahující se k zařízením (část A Podmínek) přetrvávají.

Podobná pravidla uplatňují i virtuální operátoři. Jejich prostor pro poskytování výhod plynoucích z dlouhodobých smluv je však omezený a nabízejí často smlouvy na mobilní služby bez závazků.