Letní internetový průzkum zákaznické spokojenosti se službami operátorů ukázal Vodafone coby nejlepšího a O2 nejhoršího síťového operátora. Jako nejvstřícnější virtuální operátor byl vyhodnocen GoMobil, nejhůře dopadlo O2 Family.

Český telekomunikační úřad si nechal v létě zpracovat průzkum zákaznické zkušenosti s vybranými poskytovateli telekomunikačních služeb. Do průzkumu byli zapojeni zákazníci celkem 10 operátorů, síťových i virtuálních, ze spotřebitelského semaforu ČTÚ.

Výstupem průzkumu jsou  dva hutné dokumenty, které si zájemci mohou stáhnout a prohlédnout na stránkách ČTÚ. My jsme z nich vybrali hodnocení celkového přístupu poskytovatele k zákazníkovi pro nejlépe a nejhůře hodnoceného síťového operátora (Vodafone - O2) a virtuálního operátora (GoMobil - O2 Family).

Vlevo vždy nejlepší, vpravo nejhorší poskytovatel ve skupině síťových (grafy nahoře) a virtuálních operátorů (dole). Výsledná známka operátora je pod jeho logem.

Absolutní vítěz GoMobil získal celkové prvenství přesvědčivě především díky nadpoloviční většině zákazníků, kteří jeho služby označili za výborné. Tarify GoMobilu nabízíme našim uživatelům dlouhodobě právě proto. Naleznete je zde nebo jednoduše klikněte na logo operátora dole.