ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci části mobilního velkoobchodního trhu. O důležitosti kroku úřadu hovoří nebývalý zájem celkem 69 firem a organizací, které využily možnosti se k veřejnému návrhu úřadu vyjádřit. O2, T-Mobile a Vodafone hrubě nesouhlasí. Nezávislí virtuální operátoři jsou zajedno, že je mobilní operátoři utlačují, a žádají regulaci ještě přitvrdit.

18. března skončila veřejná konzultace k návrhu opatření Českého telekomunikačního úřadu o dočasné regulaci velkoobchodního trhu s mobilními službami, spočívající v povinnosti mobilních operátorů nabídnout virtuálním operátorům dva balíčky mobilních služeb za nediskriminačních podmínek. ČTÚ se už neohlíží na Evropskou komisi, neboť zákazníky virtuálních operátorů ohrožuje prodlení z nečinnosti úřadu kvůli vypovídání propojovacích smluv T-Mobilem.

Negativně se k návrhu regulátora ihned postavilo ministerstvo průmyslu a obchodu argumentující údajně šokující časovou tísní a újmou, kterou měl ČTÚ adresátům regulace způsobit původní týdenní lhůtou pro uzavření konzultací. ČTÚ raději termín posunul na 18.3. O2, T-Mobile i Vodafone přitom měly léta čas chovat se podle udělených licencí a k návrhu úřadu se ještě mohou vyjádřit ve správním řízení, jež následuje po vydání konkrétního opatření obecné povahy, kterým by se trojka musela řídit.

O2, T-Mobile, Vodafone a CETIN

Argumenty míjející jádro diskriminačního chování, varování a hrozby. Takto se dá shrnout zlostná reakce všech operátorů posílených CETINem, sesterskou společností O2. Čtveřice se mj. dovolává nedávného zamítnutí návrhu velkoobchodní regulace mobilních služeb Evropskou komisí a hovoří o údajných nezákonných praktikách ČTÚ. Úřad argumentuje příslušnými paragrafy českých zákonů a výsledky analýzy.

Po přečtení odůvodnění Evropské komise je zřejmé, že EK používá proti regulaci nemístné a chabé argumenty: vysoký počet virtuálních operátorů v ČR a nejistá očekávání od výsledků aukce frekvencí pro 5G sítě. Čísla a grafy v analýze ČTÚ přitom hovoří jasnou řečí: v Česku máme dlouhodobě jedny z nejvyšších cen mobilních služeb v Evropě a mobilní operátoři prodávají mobilní tarify maloobchodně levněji než velkoobchodně virtuálním operátorům. Podle našeho názoru jde o porušení licenčních podmínek provozování příslušných mobilních sítí a hospodářské soutěže.

Mobilní operátoři se snaží získat čas, který potřebují k úplnému odstranění virtuální konkurence, a to nejen mobilní. Využívají k tomu přímý mechanismus nižších cen mobilních služeb - zejména cen mobilního připojení k internetu - a nepřímého propojení mobilních služeb s pevným internetem a internetovou televizí. Operátorovi s místní optickou sítí a internetovou TV bude totiž kvalita sítě a lokální dosah k ničemu, nebude-li schopen nabídnout i konkurenceschopné mobilní služby. Ty může zatím nakupovat od povedené trojice jen za vyšší velkoobchodní ceny, než za které je O2, T-Mobile a Vodafone prodávají domácnostem, nemluvě už vůbec o firmách.

ČTÚ vydal návrh regulace kvůli ukončení smluv o propojení T-Mobilu s nejméně 12 postiženými virtuálními operátory k 31.3. 2022. Silným důvodem bylo i nikam se neposunující jednání virtuálních operátorů oprávněných k národnímu roamingu z aukce 5G povinným O2. Úřad zdůrazňuje, že navrhované opatření je dočasné (na 18 měsíců) a postihuje pouze malou část mobilního trhu (jen dva balíčky mobilních služeb). Opírá se o obsáhlou analýzu trhu z různých zdrojů a stanovisko BEREC (organizace sdružující evropské regulátory) nebo MVNO Europe (evropští virtuální operátoři).

Virtuální operátoři v čele se SAZKOU

Připomínky mobilních virtuálních operátorů k návrhu regulace jsou si vzácně podobné a poukazují na neúnosné velkoobchodní ceny převyšující ceny maloobchodní, které musí mobilním operátorům platit, chtějí-li svým zákazníkům poskytovat úplné telekomunikační služby. Stojí za zmínku, že stejně jako malí jsou postiženi i velcí virtuální operátoři, např. SAZKA Mobil.

Virtuálové proto žádají další přitvrzení a rozšíření návrhů ČTÚ. Jmenovitě přikázat obecnější pevný poměr mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami všech tarifů mobilních operátorů, rozšířit počet regulovaných balíčků služeb o neomezené nebo velkoobchodní model postavit na jednotkách minut, SMS a dat, který by virtuálním operátorům umožnil individuální sestavení tarifů. Ač jsou jejich návrhy pochopitelné, za současného stavu považujeme za rozumnější začít s omezeným opatřením navrženým ČTÚ a vyčkat reakce trhu.

ČTÚ měl zakročit dávno

Ať už se mobilní operátoři staví k návrhu regulace ČTÚ jakkoliv a snaží se odvést pozornost od skutečného jádra sporu, platí následující principy:

  1. Mobilní operátoři využívají národní bohatství České republiky, kterým jsou přenosové kmitočty
  2. K jejich využívání si od ČTÚ, který český stát zastupuje, zakoupili příslušné licence
  3. Licence je opravňují veřejný prostor využívat v hranicích daných licenční smlouvou
  4. Regulátor trhu má povinnost zakročit, zjistí-li zneužívání těchto smluv a/nebo porušování zákonů

O2, T-Mobile a Vodafone udělené licence jasně porušují tím, že soustavně diskriminují jiné soutěžitele - virtuální operátory. Trojice cíleně stlačuje jejich marže (lze-li o nějakých vůbec hovořit), obchodně a technicky nepřípustně omezuje mobilní velkoobchod, diktuje virtuálům nepřijatelné smluvní podmínky nebo smlouvy rovnou vypovídá.

ČTÚ, ač vybaven lidmi, prostředky a pravomocemi včetně pokut až 10% z obratu operátora, byl vůči nim dosud nepochopitelně shovívavý. Současnému návrhu regulace bylo možné předejít. Připomeňme, že první garnitura vedení ČTÚ kdysi popírala samu existenci vysokých cen mobilních služeb v ČR a v podstatě kopala za operátory. Ta následující problém vysokých cen a mizerných služeb začala řešit. Výsledkem byly lepší služby, ale vysoké ceny zůstaly. Úřad při klíčové aukci frekvencí 4G sítí v r. 2013 nastavil benevolentní podmínky, které pak důsledně nevymáhal a diskriminaci virtuálů nechával bez zásahu. Uděloval nanejvýš směšné pokuty, ze kterých si O2, T-Mobile a Vodafone nic nedělaly. Jejich neomalenost vůči konkurenci tak vyrostla až do současné podoby.

Ochranu konkurenčního prostředí má v popisu i úřad s příznačným názvem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ani ten se nevyznamenal. ÚOHS např. v r. 2017 hledal (snad vážně) jakousi kartelovou dohodu mobilních operátorů, nikdy ale neřešil jejich notoricky známé neférové soutěžní praktiky. Zjistil nižší prodejní než ceníkové ceny mobilních operátorů, takže pouze uzavřel, že znatelně vyšší ceny v Česku než v zahraničí nemáme. Tím ale hůř pro virtuály a v konečném důsledku pro české zákazníky.

Dočasné slevové akce s výhodnějšími cenami (i když stále vysokými), kterými se O2, T-Mobile a Vodafone často ohánějí, sice přinášejí uživatelům jistou úlevu, v delším časovém horizontu však zásadně deformují český trh se závažnými negativními důsledky včetně vysokých cen všech telekomunikačních služeb. Nejde v nich zatím ani tolik o přetahování zákazníků mezi O2, T-Mobilem a Vodafonem, ale o likvidaci virtuálních operátorů a úplné ovládnutí trhu. Soužití s virtuální konkurencí se mobilní operátoři dosud nenaučili.

Aktualizace 31.3.: ČTÚ už obdržel varovný dopis EK, aby regulaci nezaváděl. O2, T-Mobile nebo Vodafone si tedy se stížností pospíšily a komise zareagovala s udivující rychlostí. Proč ale ČTÚ a ÚOHS na mobilní operátory netlačil vymáháním smluvních podmínek k provozování sítí 4G a 5G při porušování hospodářské soutěže, namísto marných suplik do Bruselu, který jim evidentně rozumět nechce?