ČTÚ zpracoval dosahované rychlosti fixního přípojení k internetu za období 4Q/2021 až 2Q/2023 a zjistil, že podíl přípojek s vyšší rychlostí mírně roste. Žadatelé a příjemci státního příspěvku 200 Kč na telekomunikační služby ze sociálních  důvodů musí poskytovateli předložit potvrzení úřadu práce, že pobírají příspěvek na živobytí.

Monitorovací zpráva Českého telkomunikačního úřadu za červenec letošního roku uvádí pár zajímavých údajů. Začněme od pevného internetového připojení, které úřad statisticky zpracoval díky měřícímu nástroji NetTest. Grafické znázornění výsledků analýzy ukazuje obrázek převzatý z z monitorovací zprávy ČTÚ 7/2023. Úřad rozdělil naměřené údaje do 5 rychlostních kategorií v rozmezích od 2-10 Mbit/s do 300-1000 Mbits/s. Patrně jde o rychlosti stahování dat - není ve zprávě neuvedeno.

Nejčastěji zastoupené skupiny přípojek mají rychlost 10-30 a 30-100 Mbit/s (současná optimální rychlost kvalitního domácího připojení je kolem 100 Mbit/s). Časový trend rychlostí za uvedené období je mírně stoupající. Úřad za 2. kvartál 2023 uvádí průměrnou rychlost připojení kolem 88 Mbit/s u 10,77 mil uživatelů fixního internetu a 4,01 mil přípojek v pevném místě.

1.7.2023 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích a nařízení  vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování nižších cen hovorových služeb a přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami. Na stejnou dávku 200 Kč měsíčně mají beze změny nárok osoby se zdravotním postižením.

Stát však od loňska dotuje i osoby s nízkými příjmy, které pobírají dávky ve hmotné nouzi. Nově už nestačí předložit čestné prohlášení jako dříve, ale je nutné potvrzení od úřadu práce, že dotyčný/á pobírá příspěvek na živobytí. Osoby, které již dávku 200 Kč pobírají, musí do 30.9.2023 svému poskytovateli telekomunikačních služeb potvrzení předložit také.