Poslanecká sněmovna schválila novelu Zákona 127/2005 Sb o elektronických komunikacích. Významnou změnu představuje posílení ochrany soukromí vůči obtěžujícím marketingovým voláním.

Sněmovna 15. září přehlasovala Senát a schválila novelu zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb v původní verzi přenesené z evropského práva. Jde v ní mj. o posílení ochrany spotřebitele a její sjednocení v rámci evropského trhu. Upravený zákon nyní čeká už jen na podpis prezidenta republiky.

Novela přináší rychlejší a jednodušší změnu poskytovatele internetu, posílí ochranu soukromí a podpoří zdravotně postižené osoby a snazší budování digitálních sítí. Pro spotřebitele jsou nejpodstatnější změnou přísnější pravidla proti obtěžujícím marketingovým voláním.

Dosud platilo, že osoba, která si nepřeje být obtěžována nevyžádanými hovory, musí aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově se princip obrátí. Automaticky bude předpokládáno, že marketingové hovory nelze uskutečnit, protože si je účastník nepřeje. Pokud by však chtěl být kontaktován, bude moci vyjádřit aktivní souhlas kupříkladu odesláním telefonního čísla na výzvu/žádost z webových stránek provozovatele.

Při prosazování nového principu telemarketingu ČTÚ argumentoval větším zásahem do soukromí, než je tomu v případě textových či obrazových sdělení (e-mail, SMS...), kdy má oslovený dostatek času k reakci nebo může zprávu prostě smazat či ignorovat. V důsledku nevyžádaných volání lidé také nepřijímají hovory z neznámých čísel, což může způsobovat problémy např. při kontaktu se státní správou.

Schválená změna zákona 107/2005 Sb by měla zajistit lepší prokazatelnost, a tím také možnost trestání případných porušení zákona při telemarketingu. My doufáme, že novela skutečně zredukuje počet otravných, drzých volání na minimum.