Cenové koše za první pololetí 2014 potvrzují cenovou diferenciaci mezi levnějšími tarify virtuálních mobilních operátorů a dražšími tarify síťových operátorů O2, T-Mobile a Vodafone. Ceny u síťových operátorů se až na výjimky neměnily. U virtuálních operátorů je zajímavý nárůst cen u paušálních tarifů bez mobilního internetu.

Dlouhodobě sledujeme nejnižší ceny mobilního volání, SMS a mobilních dat u jednotlivých mobilních síťových operátorů (MNO) a u virtuálních mobilních operátorů (MVNO) jako celku metodikou spotřebních košů.

Cenově nejvýhodnější paušální mobilní hlasové služby ukazuje naše první tabulka (ke stažení). Uplynulé pololetí charakterizovaly setrvalé ceny u mobilních operátorů mezi pololetími a vzestup cen tarifů bez dat u virtuálních mobilních operátorů.

V tabulce je odleva složení košů, černě nejlepší ceny košů bez dat,  červeně ceny košů spočtených i s daty. Sloupce označené MVNO představují ceny košů kteréhokoliv virtuálního mobilního operátora s nejnižší cenou na trhu.

Ceny košů předplacených karet (prostřední tabulka) se proti konci r. 2013 znovu snížily.

Ceny mobilních dat uvádí třetí tabulka. Ceny košů datových služeb odrážejí ceny dat poskytovaných k hlasovým tarifům nebo ceny samostatných datových tarifů nezávislých na hovorových tarifech. Pokud bychom započetli pouze ceny samostatných datových tarifů, údaje v tabulce by narostly o 20 - 40%.