Cenové koše za 4. čtvrtletí 2013 potvrzují výhodnější ceny u virtuálních mobilních operátorů než u síťových operátorů O2, T-Mobile a Vodadone. Ceny u mobilních operátorů se oproti třetímu čtvrtletí neměnily. U virtuálních operátorů poklesly ve všech segmentech trhu a objevily se neomezené tarify.

Čtvrtletně sledujeme nejnižší ceny mobilního volání, SMS a mobilních dat u jednotlivých mobilních (síťových) operátorů s významným tržním podílem v ČR a u virtuálních mobilních operátotrů jako celku metodikou spotřebních košů.

Uplynulé čtvrtletí charakterizovaly setrvalé ceny u mobilních operátorů mezi čtvrtletími a další pokles cen u virtuálních mobilních operátorů. Ceny pro paušální mobilní hlasové služby ukazuje naše první tabulka, zde je dokument ke stažení.

V tabulce je odleva složení košů, černě nejlepší ceny košů bez dat,  červeně ceny košů spočtených i s daty. Sloupce označené MVNO představují ceny košů virtuálního mobilního operátora s nejnižší cenou na trhu. Ceny mobilních dat uvádí druhá tabulka.

Ceny košů datových služeb odrážejí ceny tarifů poskytovaných k hlasovým tarifům a na samostatné datové SIM kartě.