Aktuální zpráva O2: Mobilní tarif je možné aktivovat za zvýhodněnou cenu se závazkem na 24 měsíců. V případě aktivace tarifu bez zvýhodněné ceny za závazek na 24 měsíců je cena měsíčního paušálu o 150 Kč vyšší.


I víc než po roce od schválení novely zákona o e-komunikacích, která efektivně zrušila časové tarifní závazky, O2 stále pokračuje ve hře dvojích cen tarifů. Nižších s časovými závazky a vyšších bez nich. Podíváte-li se do aktuálního ceníku operátora, zjistíte, že u osobních mobilních tarifů uvádí dvě ceny s rozdílem 150 Kč měsíčně :

Na webových stránkách O2 se po rozkliknutí tarifu zase objeví: "Tarif je možné aktivovat za zvýhodněnou cenu se závazkem na 24 měsíců. V případě aktivace tarifu bez zvýhodněné ceny za závazek na 24 měsíců je cena měsíčního paušálu o 150 Kč vyšší."

Ve smlouvě se zákazníkem operátor v článku Smluvní pokuta sice píše, že i v případě smlouvy se závazkem lze po 3 měsících bez pokuty odejít,

"Při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání závazku dohodou nebo výpovědí z Vaší strany je 02 oprávněna Vám vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení smlouvy (paušální odškodnění). Výše paušálního odškodnění je ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních paušálů zbývajících od ukončení smlouvy do konce sjednané doby trvání smlouvy. Právo na smluvní pokutu či paušální odškodnění dle tohoto článku může 02 vzniknout jen do uplynutí prvních tří měsíců sjednané doby závazku."

to však zákazník obvykle předem neví a reaguje na objednávkovou stránku.

O2 zkrátka používá obchodní taktiku, která není v rozporu s platnou legislativou, ale k transparentnosti vůči zákazníkům má na míle daleko. Neznalý zákazník se zdánlivě uváže na 24 měsíců s ošemetnou výhodou jakési nižší ceny tarifu a může další 2 roky žít v domnění, že je smluvně vázán, ač tomu tak prakticky není. Nebo pro jistotu koupí dražší tarif "bez časového závazku."

Stejným výtečníkem jako O2 je například Telly s.r.o. přihazující 50 - 100 Kč měsíčně za "tarif bez závazku".

Nemůžete-li se bez tarifů O2 nebo Telly obejít, volte proto levnější tarif se závazkem a výhrůžek operátora si nevšímejte, po 3 měsících jste volní. My sami bychom se po tarifu poohlédli u slušnější konkurence, která zákazníky dvojími cenami neoblbuje. Je jich naštěstí drtivá většina.