Tarifon sleduje vedle tarifů i ceny telefonů, které prodávají operátoři, jako nástroj k posouzení výhodnosti koupě telefonu u operátora. Cena telefonu je vázána na tarif a koupíte-li si telefon, stává se součástí vaší dlouhodobé smlouvy.

Tarifon uvádí nejnižší tržní ceny telefonů z oficiální distribuce pro ČR a z tzv. šedého dovozu, tj. telefony dovážené od distributorů v EU a prodávané za nižší ceny než doporučené pro ČR. Telefon z šedého dovozu od zavedeného prodejce bývá často nejvýhodnější možností koupě telefonu u nás.

K cenám telefonů se dostanete z odkazu Telefony dole na každé stránce. Ceny si prohlédnete (a telefon objednáte) také u tarifu: Tlačítko Přidat telefon se zobrazuje v nákupním košíku. Pro posouzení výhodnosti koupě pak stačí na kartě telefonu kliknout na operátora a zjistit si hned cenu podle výše tarifu u něj.

Nyní odečtěte, kolik takto ušetříte oproti námi uváděné tržní ceně. Spočtenou úsporu porovnejte s cenou, kterou zaplatíte v tarifu za celou dobu, ke které se operátorovi upíšete. Dotovaný telefon totiž dostane jen při  min. 24 měsíčním úvazku a tzv. minimálním měsíčním plnění - částce, kterou jste povinni splácet každý měsíc.

Pokud od operátora předčasně odejdete, budete muset uhradit plnou cenu telefonu v době koupě. Uvažte, že váš telefon může v době odchodu stát i jen polovinu této ceny a že s telefonem někdy přijdete o možnost získat bonus 30-50% minut v tarifu. A ceny tarifů budou také klesat, závazek spojený s telefonem tedy nemusí být výhodný.

Obecně se koupě telefonu u operátora v ČR nevyplácí, dotované telefony jsou až na nejlevnější výjimky drahé. Zvažte, zda je lepší okamžitě ušetřit pár stokorun či tisícovek výměnou za tisíce nebo desítky tisíc Kč, které později zaplatíte během roků úvazku.