Prioritou ČTÚ pro letošní rok je aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,6 GHz pro sítě 5G. Úřad chce provést analýzu nově stanoveného velkoobchodního trhu s mobilními službami a zkontrolovat ceny velkoobchodních nabídek v sítích 4G a 5G.

Před měsícem ČTÚ v monitorovací zprávě č. 1/2020 zveřejnil své hlavní záměry pro r. 2020 týkající se mj. mobilního trhu. Největší dopad na ceny mobilních služeb může mít připravená a odložená aukce kmitočtů 5G, ustavení velkoobchodního trhu pro přístup k mobilním službám a jeho analýza, a snad i kontrola plnění velkoobchodních podmínek vydražitelů 4G/LTE v r. 2013, tj. O2, T-Mobilu a Vodafonu.

Ve zprávě se píše: "Pro další rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací je nutné vytvořit podmínky pro prohloubení soutěže na mobilním trhu a podpořit budování moderních přístupových sítí nové generace, včetně mobilních sítí 5. generace. Tím nejdůležitějším úkolem pro ČTÚ proto bude včas realizovat výběrové řízení formou aukce na udělení práv ke kmitočtům v pásmech 700 MHz a 3400 až 3600 MHz".

Ministerstvo průmyslu a obchodu aukci pozastavilo, vyměnilo předsedu Rady ČTÚ a chystá se změnit podmínky aukce. Nový termín dražby 5G frekvencí nebyl zatím stanoven, podle ministra Havlíčka by měla proběhnout ještě v letošním roce. ČTÚ také plánoval ověřit velkoobchodní ceny 5G, kvůli odkladu aukce k tomu sotva dojde.

Chystaná analýza nového relevantního trhu č. 5  - velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám - může po uplatnění cenové regulace přispět k poklesu příliš vysokých cen pro domácí uživatele. V regulační oblasti ČTÚ plánuje i kontrolu velkoobchodních 4G nabídek pro virtuální operátory, zda odpovídají závazkům plynoucím z podmínek aukce před 7 lety, a to za druhou polovinu r. 2019 a první pololetí 2020.