Český telekomunikační úřad se nevzdává snah o regulaci nefunkčního velkoobchodního trhu s mobilními službami. 27. května proto zveřejnil upravený návrh opatření k jeho regulaci, ve kterém podle vlastních slov zohlednil připomínky Evropské komise k předešlému návrhu.

ČTÚ 27. května vydal upravený návrh opatření k regulaci velkoobchodního přístupu k mobilnímu trhu k veřejné konzultaci. Regulaci mobilního velkoobchodu úřad považuje za nutnou vzhledem k současné situaci, kdy trh není konkurenční a hrozí další zhoršování hospodářské soutěže kvůli cenové a další diskriminaci virtuálních operátorů ze strany mobilních.

Výsledkem jsou neúměrně vysoké ceny mobilních služeb na spotřebitelském trhu ČR, které nezměnila ani poslední aukce frekvencí 5G sítí v listopadu 2020, která měla podle ČTÚ cenový problém odstranit národním roamingem O2 s oprávněnými virtuálními operátory PODA, CentroNet a Nordic Telecom. Nyní úřad odhaduje, že ke zprovoznění jejich služeb nedojde dříve než v r. 2024 a dokonce uvedl, že k němu nemusí dojít vůbec.

ČTÚ vydal aktuální návrh opatření v reakci na únorové rozhodnutí Evropské komise, kterým EK zamítla návrh regulace opřený o analýzu zablokovaného velkoobchodu z listopadu minulého roku, po které následoval další pokus o dočasnou regulaci, ze které úřad později pod hrozbou sankcí EK sám ustoupil. O nově vydaném znění návrhu ČTÚ tvrdí, že v něm zohlednil všechny připomínky vznesené ze strany EK.

Virtuální operátoři v České republice jsou každopádně diskriminování vysokými velkoobchodními cenami a škálou nástrojů mobilních operátorů poškozujících hospodářskou soutěž. V novém opatření ČTÚ proto navrhuje určit operátory O2, T-Mobile a Vodafone za podniky s významnou tržní silou. Chce jim pak uložit konkrétní povinnosti vyplývající ze zákona o e-komunikacích 127/1995 Sb, tj. průhlednost hospodaření, nediskriminaci, oddělit náklady a výnosy, přístupu k síti a sám stanovit ceny na principu zákazu stlačování marží.

Připomínky k návrhu vydanému opatření obecné povahy  (A/3/XX.2022-X) lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění, tj. do 27. června 2022. Regulací dotčení mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone novou verzi opatření studují.