Od příštího roku budou mít poskytovatelé připojení k internetu povinnost uvádět rychlostní parametry poskytované služby v předepsané závislosti na inzerované rychlosti. Oznámil to Český telekomunikační úřad.

ČTÚ minulý měsíc upřesnil podmínky poskytování internetu účinné od 1.1.2021. Operátoři budou muset zveřejňovat další parametry vztažené k inzerované rychlosti internetu. Úřad předpokládá, že nové opatření povede k lepší orientaci uživatelů v nabídkách připojení a k tomu, že skutečně poskytované služby budou lépe odpovídat inzerovaným nabídkám. Nařízení úřadu se týká pevného i mobilního internetu.

Bude-li poskytovatel např. nabízet přístup k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s, běžně dostupná rychlost bude muset být ve smlouvě stanovena na hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mbit/s a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s, a být dostupná alespoň 95% kalendářního dne.

Nový předpis také vymezuje trvající a opakované odchylky od kvality služby např. pro reklamaci. U mobilního přístupu k internetu bude velkou trvající odchylkou pokles skutečně dosahované rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut. Velkou opakující se odchylkou pak pokles pod 25 % po dobu nejméně 2 minut v časovém úseku 60 minut.

ČTÚ to uvedl v monitorovací zprávě za září. Podrobnosti o tom, jaké rychlostní a kvalitativní parametry musí připojení splňovat od ledna 2021, lze nalézt v novelizovaném znění všeobecného oprávnění  VO-S/1/08.2020-9.

Budete-li si chtít běžně dostupnou rychlost sami zkontrolovat, doporučujeme použít měřící nástroje NetMetr.cz nebo Speedtest.net se záznamem rychlosti mobilního i pevného internetu a dalších parametrů spojení. Nejjednodušším řešením nekvalitní služby zůstává pro běžného uživatele přesto přechod k jinému operátorovi.