Ani v podrobném vyúčtování zákazník nenajde údaj o objemu volných a spotřebovaných mobilních dat, která dnes rozhodují o volbě tarifu. Opomenutí nebo úmysl operátorů?

Na jaře 2017 jsme u Vodafonu reklamovali závazné, avšak chybějící údaje ve vyúčtování o zakoupených a vyčerpaných mobilních datech. Odpovědí bylo obvyklé bla bla. Podali jsme námitku k ČTÚ. Ani po dvou a půl letech se stav nezměnil. T-Mobile, který je na tom stejně jako Vodafone, objemy dat ve vyúčtování také neuvádí.

Prkotina? Jak se to vezme. Chybějící údaje o objednaných a vyčerpaných datech ve vyúčtování za více zúčtovacích období nedovolují zákazníkovi posoudit, zda za paušální službu zbytečně nepřeplácí. Průběžně lze spotřeby kontrolovat např. v mobilní aplikaci operátora, ale historii čerpání nikoliv, ač jsou to právě údaje za delší časové období, které uživateli umožní výběr vhodného tarifu. Bez ohledu na to, jaký objem dat, hovorů či zpráv si objednal a zda neomezený nebo určitý. Spotřebované minuty a SMS operátoři vždy uvádějí, proč ne data?

Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 v § 64 Vyúčtování ceny, reklamace v odst. 13 říká: Rozsah vyúčtování ceny podle odstavce 2 písm. a) stanoví Úřad prováděcím právním předpisem. Prováděcím předpisem ČTÚ bylo nejprve opatření OOP/3/07.2005-4, které stanovilo rozsah vyúčtování v článku 3 Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby v odstavci 1e2:  Vyúčtování obsahuje nejméně…:  rozpis poskytnutých služeb elektronických komunikací v členění: e2) počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány...

Zmíněný odstavec přejala vyhláška č. 135/2012 Sb, §1, písmeno f), která opatření nahradila. Náležitosti vyúčtování podle druhu služby uvádí stejně: f) počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány, a informace o převodu počtu volných jednotek z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny.

Opakovali jsme postup z r. 2017 a znovu u Vodafonu a T-Mobilu reklamovali vyúčtování. Reagovaly rozdílně. Vodafone předstíral, že stížnosti nerozumí: "....žádnou chybu jsme nenašli a reklamaci nemůžeme uznat. U datových balíčků, které obsahují určitý objem dat, je účtovací jednotka daný objem dat."

T-Mobile nás odbyl prefabrikovanými frázemi, pak nabídl podrobný, zcela nepřehledný výpis služeb. Po výzvě dopisem odepsal: "Vámi požadovanou informaci bohužel v této chvíli neumíme ve vyúčtování zobrazit. Na řešení situace intenzivně pracujeme, nicméně vám nejsme schopni potvrdit přesný termín realizace."

Ignoranci Vodafonu a vytáčky T-Mobilu jsme posoudili jako důvody k námitce vůči vyřízení reklamací k Českému telekomunikačnímu úřadu. Jsme zvědavi, jak se úřad tentokrát zachová, když člen Rady ČTÚ doporučuje zjistit si vždy skutečnou spotřebu dat, minut a SMS a nepřeplácet.