Vodafone ani po 8 měsících platnosti nerespektuje nařízení Evropské komise o maximálních cenách roamingového volání v EU, které předražuje. Máme důvody se domnívat, že tak činil a dosud činí záměrně.

V článku z 23. září jsme naše uživatele varovali před předražováním roamingových hovorů Vodafonem při cestách do EU. 15. října jsme proto podali námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu proti účtovaným cenám. ČTÚ jí vyhověl a nařídil Vodafonu snížit nám naúčtovanou cenu tarifu Vodafone World Roaming a uhradit nám správní poplatek.

Cílem naší námitky ovšem nebylo vrácení bagatelní částky za předražený roaming, ale obrátit pozornost ČTÚ k principiálnímu porušování regulačního rámce EU, na které jsme Vodafone marně upozorňovali. V čem jednal a dále jedná Vodafone protiprávně? Operátor nám při červnové cestě do EU účtoval předražené volání do ČR ve výši 5,12 Kč/min, ačkoliv měl podle nařízení EK účtovat maximálně 1,64 Kč/min vzhledem k nespotřebovaným jednotkám domácího tarifu.

Operátora jsme v září na chybu upozornili, ten však telefonickou reklamaci odmítl s tím, že cena je účtována správně. Podali jsme proto písemnou reklamaci. Vodafone ji znovu zamítl a opět tvrdil, že účtoval správně. Argumentoval účelově mj. takto: "...Volné jednotky můžete čerpat pouze za služby uskutečněné v rámci České republiky, na hovory ze zahraničí se nevztahují. Regulace cen EU neupravuje, že by tomu tak mělo být."

Proti vyřízení reklamace jsme podali námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu. Vodafone reagoval jako u dřívější reklamace snůškou bezpředmětných tvrzení a porušení regulace znovu nepřipustil. ČTÚ nám dal za pravdu a konstatoval, že cenové nařízení EK je pro operátora závazné a je nepřípustné účtovat národní cenu spolu s maximální výší roamingového příplatku, pokud uživateli zbývají volné minuty z domácího tarifu.

Rozhodnutí ČTÚ jsme přijali jako zadostiučinění. Pochybujeme však, že Vodafone účtuje předražené ceny pouze omylem. Svědčí o tom následující skutečnosti:

* Operátor opakovaně odmítá reklamace přes nepopiratelnou znalost cenové regulace EK
* Zamlčuje nižší příplatkové ceny ve svých cenících (O2 a T-Mobile je uvádějí)
* Rozesílá informační SMS v EU s neúplnými cenami (uvádí jen max cenu 6,21 Kč/min)
* Účtuje nepřípustné ceny nejen nám, ale také dalším zákazníkům
* Regulační rámec porušuje i nadále (5,12 Kč zákazníkům účtoval ještě minulý měsíc)
* U některých tarifů podmiňuje cenu 1,64 Kč/min zaplacením 69 Kč za službu Roaming na den

Českému telekomunikačnímu úřadu jsme proto navrhli, aby Vodafonu nařídil:

* Zkontrolovat naúčtované ceny u všech roamingových hovorů od platnosti nařízení EK
* Zjištěná předražení zákazníkům s omluvou vrátit
* Opravit texty rozesílaných SMS a uvádět maximální i minimální částky za volání