Český telekomunikační úřad v květnu rozhodl, že navýšení objemu mobilních dat „Data nad rámec balíčku“ Vodafonem je porušením zákona o e-komunikacích. Ani podobná služba operátora „Zvětšení datového balíčku“ ale není bez problémů. Ač by měl operátor poskytovat dokoupení dat jednorázově jen pro dané zúčtovací období, Vodafone aktivuje navyšování dat trvale.

Operátoři hledající nové zdroje výnosů z mobilního internetového připojení si ne vždy počínají v rukavičkách. Příležitost našli i ve způsobu navyšování základního objemu dat (FUP), pokud ho vyčerpáte, a potřebujete internet používat dál.

Očekávali bychom, že dokoupení dat si v případě potřeby zákazník sám aktivně objedná a že za ně bude platit jen v zúčtovacím období, pro které si data navíc objednal. Vodafone ke škodě své i uživatelů uvažuje jinak. Data navíc - nad rámec základního balíčku v paušálu - vám aktivuje a naúčtuje automaticky i bez objednání a službu nechá fungovat trvale, dokud ji sami nezrušíte.

Vodafone nabízí 2 základní možnosti navýšení datového objemu (vedle změny paušálního datového balíčku), viz obrázky: Data nad rámec balíčku a Zvětšení datového balíčku. Služba Data nad rámec balíčku spočívá v samovolném dokoupení malého dodatečného objemu dat (např. 250 MB za 49 Kč při 1,5 GB dat v základním balíčku). Vodafone ji dříve svévolně aktivoval všem zákazníkům a uživatel si službu musel sám zrušit. Český telekomunikační úřad pak v květnu konstatoval, že tím Vodafone porušil zákon a vyměřil mu pokutu.

Služba Zvětšení datového balíčku má odlišnou povahu. Spočívá v dokoupení většího objemu dat (např. 1 GB za 99 Kč  při 1,5 GB dat v základním balíčku), které si uživatel aktivně objednává. Operátor ji v mobilní samoobsluze Můj Vodafone označuje zavádějícím způsobem za „Jednorázové navýšení objemu dat vašeho základního internetového balíčku“.

Ono „jednorázové“ v podání operátora prý totiž znamená, že v rámci zúčtovacího období lze navýšení provést pouze jednou. Pokud si ovšem Zvětšení datového balíčku objednáte, Vodafone vám bude objem dat navyšovat i každý následující měsíc až do doby, než si službu zase zrušíte. Tedy trvale a o žádné jednorázové navýšení nejde.

Je málo pravděpodobné, že by se i touto záležitostí zabýval ČTÚ, ale zákazníci se jí zabývat musí. Dokupujete-li si u Vodafonu data, po potvrzení Zvětšení objemu dat službu okamžitě zrušte. Zrušení se promítne do automatického obnovování služby až od dalšího měsíce, data objednaná navíc pro aktuální zúčtovací období zůstanou aktivní.

Vodafone si podobnými praktikami kazí jinak slušně fungující datové služby a především svoji pověst. Je lhostejné, zda úmyslně či omylem a zda o správnosti praktik Vodafonu rozhodne ČTÚ nebo až soud. Ve finále má hlavní slovo zákazník a zavádějící informace uživatelům plus negativní zprávy v médiích operátorovi nové zákazníky nepřinesou. Vodafone si škodí sám.