Vodafone ani po mnoha měsících nezměnil vyúčtování a účtuje 5,12 Kč/min za roamingová volání v EU. Přes rozhodnutí ČTÚ, který mu přikázal dodržet regulovanou cenu 1,63 Kč/min. Vodafone ponechává 5,12 Kč/min v ceníku a v informačních SMS uvádí jen maximální ceny.

Od 15.6. bude roaming v EU zrušen. Současné platné účtování roamingu se skládá z domácí ceny služby a maximálního příplatku, který si operátor může přirazit k vnitrostátní ceně. U odchozích hovorů smí operátor navýšit cenu nanejvýš o příplatek 1,63 Kč/min s DPH při započítání volných minut doma.

Platnou regulaci cen Vodafone soustavně porušuje a účtuje 5,12 Kč/min. I přes rozhodnutí ČTÚ, který Vodafonu po prvním předražení již v červnu 2016 nařídil účtovat 1,63 Kč/min. Ani za 6 měsíců od podání následné reklamace operátor chybné vyúčtování neopravil. Ponechal navíc 5,12 Kč/min i v cenících jako cenu výhradní a zasílá zákazníkům při cestách do EU v SMS jen údaj o maximální ceně, aniž by uvedl i nižší. Podívejte se na obrázky.

Platný ceník Vodafonu z 8.2.2017

Text informační SMS z 20.2.2017

Vyúčtování Vodafonu za leden 2017 (podobně i v únoru 2017)

Zákazníkům Vodafonu, kteří používají tarify Na míru, Fér nebo Smart proto doporučujeme, aby si zkontrolovali účty za letošní i loňský rok, kdy navštívili EU, a předražení reklamovali. Jak?

1. Přihlaste se do internetové samoobsluhy Vodafonu a stáhněte si podezřelá vyúčtování. V části vyúčtování Vodafone služby najděte řádek Vodafone World Roaming zóna 1 - odchozí (viz obr).

2. Pro hrubý odhad minutové ceny hovoru vydělte cenu ve sloupci Cena s DPH po slevě počtem provolaných minut ve sloupci Délka hovorů. Vyjde-li číslo násobně vyšší než 1,63 Kč/min, operátor neúčtoval správně a částku reklamujte (pro přesný výpočet zašleme vzorec).

3. Reklamovat lze 2 měsíce od obdržení vadného vyúčtování, zkuste ale reklamovat i vyúčtování dřívější. Reklamaci zašlete doporučeným dopisem na adresu: Vodafone Czech Republic a.s. nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5.

4. Zamítne-li Vodafone reklamaci, zašlete do 1 měsíce námitku proti reklamaci na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Za podání uhradíte správní poplatek 100 Kč. Bude-li úspěšné, Vodafone vám i tyto peníze musí vrátit.

Postup je to zdlouhavý, otravný. Existuje i rychlejší řešení: okamžitá výpověď operátorovi. Chování Vodafonu není omyl ani náhoda, ale závažné porušování Zákona 127/2005 Sb.