Uvádíme doporučení pro spotřebitele s předplacenou kartou, kteří chtějí přejít na měsíční paušál, ukončit poskytování mobilní služby nebo přenést telefonní číslo k jinému operátorovi, a vrátit zbylý kredit.

Chystáte-li se jako zákazník - spotřebitel přejít z předplacené karty k paušálně hrazenému tarifu, službu úplně ukončit nebo přejit k jinému poskytovateli, platí pro vrácení zbylého kreditu tato stručná pravidla:

  1. Při přechodu na paušál (platbu na fakturu) u stejného operátora vám operátor zbylý kredit odečte v první faktuře
  2. Chcete-li službu zcela ukončit, doporučujeme kredit spotřebovat (ledaže byste se s operátorem dohodli jinak)
  3. Přenášíte-li tel. číslo k jinému operátorovi, opouštěný operátor je povinen ze zákona vám zbylou částku vrátit

V situaci 1 stačí s operátorem podepsat smlouvu na paušální tarif a započtení zbytku kreditu by mělo proběhnout automaticky. Podle bodu 2 dochází k dohodě s operátorem spíše výjimečně. Není-li nastřádaná částka vysoká, raději kredit vypotřebujte.

Bod 3 vyžaduje součinnost zákazníka. K vrácení kreditu nedochází automaticky, ale musíte o něj operátora požádat a vrácení může být zpoplatněno. Co k vracení zůstatku říká zákon o e-komunikacích? V § 34 odst 9 se píše: "Opouštěný poskytovatel služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby podanou nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy vrátí zbývající zůstatek předplatného. Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě, a výše zpoplatnění musí odpovídat skutečným nákladům, které opouštěnému poskytovateli služby prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku."

Pomůže nejprve zkontrolovat znění smlouvy, zda obsahuje nějakou klauzuli o zpoplatnění vrácení zůstatku. Zákon připouští, že vracení kreditu může být zpoplatněno, avšak pouze tehdy, je-li to uvedeno ve smlouvě. Z naší praxe  vyplývá, že mobilní operátoři v současnosti poplatek za odchod neúčtují, i když je zpoplatnění ve smlouvě zmíněno, a kredit vrátí v plné výši. Jak tedy postupovat?

Podrobný postup naleznete na stránkách mobilních operátorů. O2 požaduje navštívit prodejnu s osobními doklady a doložit, že jste účastníkem na přenášeném telefonním čísle (doporučujeme vzít s sebou telefon s příslušnou SIM kartou). T-Mobile vyžaduje pro vrácení kreditu přiložit podepsanou žádost, kde bude uvedeno telefonní číslo, bezpečnostní kódy k SIM kartě (PIN a PUK) nebo ICCID SIM karty a číslo bankovního účtu, na který má být částka vrácena. Lze provést osobně na prodejně nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách T-Mobilu. U Vodafonu postupujete obdobně: Stáhnete si formulář žádosti o vrácení, vyplníte ho a odevzdáte na prodejně nebo odešlete na adresu operátora.

Možná je zbytečné dodávat, že operátoři nevracejí žádné bonusové kredity. Maximálně částku, kterou jste opravdu dobili. Požádat mohou pouze nefiremní uživatelé, tj. domácnosti, na podnikatele a firmy se vracení zůstatků kreditu nevztahuje.