V květnu zveřejněná výroční zpráva ČTÚ za rok 2018 je málo radostné čtení. Jednotkové ceny volání a dat snad loni ještě poklesly, pokles absolutních cen pro spotřebitele ale nenastal. Nenaplnila se očekávání od novely zákona o elektronických komunikacích v r. 2017. Virtuální operátoři dál nemají na trh žádný vliv. Úřad zápasí s problémovým trhem pomalu a neúčinně.

Český telekomunikační úřad vydal výroční zprávu za r. 2018. Zveřejněné údaje o stavu českých telekomunikací za r. 2018 dokládají pokračující "specifický" trh, se kterým úřad stále nepohnul. Ze zprávy jsme vybrali pár údajů o cenách a konkurenci.

Jednotkové ceny mobilního volání i dat podle ČTÚ klesají, nicméně úřad stále míchá dohromady firemní a spotřebitelské ceny, viz dva převzaté grafy. Opravdu je neumí rozdělit? Absolutní ceny pro spotřebitele stagnují. Operátoři přisypou tu pár minut, tu nějaká data, ale ceny mají domácnosti dál násobně vyšší než české firmy nebo spotřebitelé v nejlepších státech Evropy.

Mobilní a pevný internet:

  • Počet přenesených mobilních dat na uživatele stoupl o cca 40% na 1235 MB/měsíc
  • O 100 tisíc poklesl počet uživatelů mobilního internetu na samostatné SIM (pro tablety nebo notebooky)
  • Stoupl počet uživatelů léta přežitých Wi-Fi přípojek o 30 tisíc
  • Neomezené fixní LTE připojení vyrostlo skoro o 100 tis přípojek, neomezený mobilní internet stejnou LTE technologií ale neexistuje
  • Zvýšil se počet optických přípojek o cca 50tis

Technologická rozmanitost pevných přípojek k internetu je podle ČTÚ dokladem konkurence. Je pravdou, že drží ceny pevného připojení na uzdě. Čísla za r. 2018 zároveň dokládají technologické zaostávání Česka, viz pokračující růst nevyhovujícího fixního Wi-Fi a nízký podíl optiky.

Ve výroční zprávě za předloňský rok úřad napsal: "Rok 2017 zastavil propad počtu přenesených čísel v mobilních sítích, který započal v roce 2015 po účinnosti významně protispotřebitelské novely zákona o elektronických komunikacích. Počet ročních portací tehdy klesl o třetinu. Nápravu zajistila až novela zákona, která omezila výpovědní lhůty a zkrátila doby pro přenesení čísla, což ČTÚ považuje za významný faktor posilující konkurenci..."

Pokud budeme za indikátor konkurence považovat počet přenesených mobilních čísel, skutečnost je taková, že novela z r. 2017 soutěžení nijak neposílila.  Počet přenosů v r. 2018 totiž znovu poklesl - o 12% na 423 tisíc - i přes zásadní zkrácení doby přenosu čísla o 30 a více dní. Jaký asi bude mít vliv zkrácení doby přenosu ze současných 10 na 2 dny další chystanou novelou v prostředí chybějící konkurence?

Tržní podíl nezávislých virtuálních operátorů (MVNO) podle počtu SIM zůstává v ČR na bídných 3 % už 5 let a odráží tristní stav této formy konkurence. Referenční velkoobchodní nabídky mobilních operátorů stále přesahují ceny, které účtují na maloobchodním trhu. Jaká asi je vyjednávací pozice nejen malých, ale i velkých virtuálních operátorů, za podle ČTÚ vyhovujících referenčních podmínek?

Aktualizace 15.6.: ČTÚ včera po 6 letech vydal předběžnou analýzu uzavírající, že český trh mobilních služeb není konkurenční, virtuální operátoři konkurenci nepřinesli a ceny mobilních dat pro spotřebitele by mohly být nižší.