Od 1. dubna 2022 je díky novele zákona o elektronických komunikacích a vyhlášce 58/2022 Sb snazší přestup k jinému poskytovateli domácího nebo firemního internetu. Přinejmenším teoreticky, neboť technicky to nemusí být vždy možné.

Poskytovatele připojení k internetu doma nebo ve firmě teď teoreticky změníte snáz než dřív. Neměla by proto hrozit situace, že budete delší dobu bez připojení. Podle novely zákona o elektronických komunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky platné od 1.4. 2022 musí poskytovatel služby přístupu k internetu každému zajistit možnost změny poskytovatele tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost služeb, pokud je to technicky možné.

Vyhláškou o podmínkách přenositelnosti čísel, která vešla v účinnost 1. dubna, ČTÚ stanovil technické a organizační podmínky pro změnu poskytovatele internetové služby. Většinu kroků by měl vyřídit přejímající operátor, se kterým chce zákazník uzavřít smlouvu, a opouštěný je povinen s ním spolupracovat.

Lhůta pro realizaci jsou 4 pracovní dny, nedohodnou-li se přejímající operátor a účastník na jiné lhůtě. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den. Déle by tedy zákazník bez funkčního internetu teoreticky být neměl.

Poruší-li operátoři zákonné povinnosti přenosu či nesplní-li termín přepojení, nová zákonná úprava stanoví výši paušální náhrady zákazníkovi, která se pohybuje mezi 100 - 1000 Kč/den podle sazebníku vyhlášky. Paušálními pokutami zároveň není dotčeno právo zákazníka na jinou náhradu škody. Jak už to ale bývá, všelijaké vyhlášky sice mohou zákazníky chránit, současně však mohou prodražit služby operátorů. Ne vždy také půjde změnu provést na dálku pouhým přenastavením modemu či jiného koncového zařízení.