Český telekomunikační úřad vydal souhrnnou zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací. Na 97 stranách zpracovává ekonomické a technické údaje charakterizující roky 2012 až 2017. Příznivé je např. pokrytí ČR signálem LTE, nepříznivou informací jsou bezdůvodně vysoké ceny, pokud je porovnáme s našimi sousedy, nebo živoření virtuálních operátorů. Ze zprávy vyjímáme pár zajímavostí.

ČTÚ vydal souhrnnou zprávu o stavu českého telekomunikačního trhu mezi léty 2012 - 2017. Mobilní uživatel loni provolal v průměru 140 minut, poslal cca 50 SMS a spotřeboval 1,8 GB dat za měsíc. Počet hovorů a SMS na uživatele se za poslední léta takřka nemění a jejich jednotková cena trvale klesá.

Objem přenesených mobilních dat ovšem roste, při klesající ceně: z 0,4 GB/měsíc a 300 Kč/GB v r. 2012 na cca 1,8 GB a 75 Kč/GB v r. 2017. Díky prudce stoupající spotřebě mobilních dat výnosy operátorů opět rostou, přes stagnaci počtu a pokles cen volání a SMS. Co zajímavého jsme ve zprávě ještě našli?

Roste počet přístupů k internetu přes pevné Wi-Fi přípojky
Monopolizace trhu a zanedbávání pevné telekomunikační infrastruktury vedlo v ČR k neobvyklému jevu: k neúměrnému rozšíření bezdrátových Wi-Fi přípojek k internetu v domácnostech. Relativní četnost Wi-Fi přístupů překvapivě stoupala i v letech 2012 - 2017, přes posilování bezpečnějších, stabilnějších a rychlejších přípojek xDSL, optiky a rozvodů kabelové TV. Podíl přístupů přes Wi-Fi byl v r. 2017 jasně nejvyšší ze všech technologií.

Fixních LTE přípojek k internetu přes mobilní síť je minimum. O to víc dávají síti zabrat
Mobilní síť je nouzovou/doplňkovou technologií fixního připojení k internetu. Operátory asi nijak oblíbenou kvůli vysoké zátěži sítě, kterou zpráva dokládá. Počet přístupů k mobilní síti přes fixní LTE činil v r. 2017 jen 3,2%, zato tvořil skoro polovinu všech přenesených dat. O důvod víc, proč stavět a posilovat pevné přípojky až do domu.

Virtuální operátoři jsou ochromeni. Neprodávají mobilní data
V r. 2017 pouze Sazkamobil překročil 1% tržního podílu v mobilních službách a ostatní virtuální operátoři bez majetkové účasti síťového operátora dali dohromady slabá 2%. Neprosperují mj. proto, že prodávají málo mobilních dat. Jejich tržby za data byly 6x nižší než za hovory, zatímco u síťových operátorů jen 2x. S trendem dál mohutně rostoucí datové spotřeby při stagnaci hovorů by mohlo být brzy hůř.

Zprávu ČTÚ najdete v plném znění zde. Vyjádřil se k ní také mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS zastupuje O2, T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom) a vybral si pochopitelně statistiku, která se mu hodí do krámu. Spotřeba mobilních dat raketově stoupá a jejich ceny klesají, což má být jak z učebnic ekonomie. Mohl by ještě vysvětlit, proč ceny v ČR zůstávají léta 2-4x vyšší než u sousedů.