Český telekomunikační úřad v uplynulém měsíci zveřejnil situační zprávu o trhu elektronických komunikací v České republice s ukazateli maloobchodního, velkoobchodního, fixního a mobilního trhu za období 2016 - 2021, se zaměřením na rok 2021.

Český telekomunikační úřad vydal v říjnu souhrnnou zprávu o vývoji českého telekomunikačního trhu. Zpráva nemá hodnotící ani analytický charakter. Přehledně shrnuje tvrdá data z trhu e-komunikací a klade si za cíl zobrazit trendy změn sledovaných služeb za období 2016 - 2021. Zpráva tak poskytuje komplexní obrázek vývoje českých telekomunikací za uplynulých 5 let.

Dokument je rozdělen do čtyřech částí čítajících více než 100 stran textu, tabulek a obrázků. V prvním oddíle se věnuje důležitým ukazatelům telekomunikačního trhu, ve druhé části službám na maloobchodním trhu, ve třetí na velkoobchodním a v závěrečném oddíle ČTÚ porovnává stav klíčového pevného a mobilního připojení k internetu v ČR se zeměmi EU v r. 2021.

Zastoupení technologií připojení k internetu v pevném místě v r. 2021. Stále vede Wi-Fi.
Převzato ze Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2021, ČTÚ 10/2022

Údaje ve zprávě není třeba opakovat, pro ilustraci obsahu slouží obrázek výše. Chceme ale na existenci důležité zprávy upozornit, přestože dokument neobsahuje žádné cenové údaje, které obvykle srovnáváme. Zájemci si mohou zprávu stejně jako my stáhnout ze stránek úřadu a vyhledat si ukazatele trhu, které je zajímají.