Na cenové zvýhodnění při připojení k internetu a při volání mají od ledna nárok také osoby s nízkými příjmy. Pěstujeme si nárokovou společnost.

Od 1. ledna 2023 jsou operátoři T-Mobile, Vodafone, O2 a PODA povinni - na základě rozhodnutí ČTÚ - poskytovat rozšířenou službu tzv. zvláštních cen. T-Mobile musí navíc umožnit cenové zvýhodnění prostřednictvím předplacené karty.

Jedná se o cenové zvýhodnění/slevu ve výši maximálně 200 Kč měsíčně, které lze čerpat na mobilní nebo pevný internet a mobilní či pevné hlasové služby. Dosud fungovalo pouze pro osoby zdravotně postižené (ZTP), nyní se okruh příjemců dávky rozšířil i na skupinu osob s nízkými příjmy. Operátoři škodní nebudou, poskytnuté slevy jim stát refunduje a zaplatí je občané České republiky. .

Podle nařízení vlády č. 500/2021 Sb. má  od ledna 2023 nárok na podporu osoba,

a) jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo

b) která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti

K získání nové sociální dávky stačí vyplnit čestné prohlášení a předat ho poskytovateli služby. Postup naleznou zájemci zde.