Operátor: BrnkačkaTel

BrnkačkaTel je virtuální mobilní operátor. Smlouvu uzavíráte s fyzickou osobou Petrem Kadaníkem.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k BrnkačkaTelu

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby