Operátor: FPnet

FPnet a NG Services, spol. s r.o. je virtuální mobilní operátor. Smlouvu uzavíráte se společností Maxprogres mobile. s.r.o.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k FPnet

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby