Operátor: GoMobil

GoMobil je virtuální mobilní operátor. Smlouvu uzavíráte se společností TERMS a.s., provozovatelem GoMobilu, Relax Mobilu a Šlágr Mobilu.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla ke GoMobilu

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby