Operátor: Mobil.cz

MOBIL.CZ je obchodní značka mobilních služeb T-Mobile a MAFRA a.s. Smlouvu uzavíráte s T-Mobile Czech Republic a.s.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k MOBIL.CZ

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby