Operátor: Nej.cz

Nej.cz je virtuální mobilní operátor a poskytovatel internetu. Smlouvu uzavíráte se společností Nej.cz s.r.o.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Ceník pevného internetu

Ceník televize

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Nej.cz

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby