Operátor: OpenCall

OpenCall je obchodní značka předplacených mobilních služeb O2. Smlouvu uzavíráte se společností O2 Czech Republic a.s.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k OpenCall

Mobilní síť virtuálního operátora

O2

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby