Přenos telefonního čísla (před 1.4. 2020, dosud platná starší úprava)

Jak přenést mobilní číslo

Chcete-li změnit mobilního operátora a současně si ponechat své telefonní číslo, je nutné provést tzv. přenos mobilního telefonního čísla (o přenosu pevného telefonního čísla najdete informace na konci dokumentu). Potřebujete k němu číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, ČVOP.

Od 1.4. 2020 vstoupila v platnost nová právní úprava a pro přenos čísla stačí kontaktovat nového operátora, jehož tarif jste si vybrali. Nový postup naleznete tady.

Jak dlouho přenos trvá?

Přenos mobilního telefonního čísla trvá technicky 4 pracovní dny. Od 1. února 2018 se výpovědní doba při přenosu čísla ze zákona zkrátila na maximálně 10 kalendářních dnů. Zdržování přenosu operátorem je nepřípustné a od 15.5. 2019 má zákazník právo na odškodné.

Pozor! Podáte-li pouze výpověď a nepožádáte o přenos čísla, vaše smlouva s operátorem skončí do 30 dnů a vaše telefonní číslo operátor nenávratně zruší.

Nemáte závazky vůči svému operátorovi?

Telefonní číslo přenášejte nejlépe po vyrovnání všech smluvních závazků k operátorovi. Tyto závazky mohou mít povahu záporného kreditu u předplacených služeb, nesplnění podmínek marketingového zvýhodnění zařízení či tarifu nebo časových závazků minimálního finančního plnění u smluv na dobu určitou.

Při splácení telefonu či jiného přístroje je nutné doplatit zbývající splátky do ceny telefonu. O2 umožňuje ve splácení přístroje pokračovat i po změně operátora, smlouvu máte s Home Credit a.s.

Požádáte-li o přenos čísla a váš časový závazek se smlouvou na dobu určitou dosud trvá, jako spotřebitel uhradíte operátorovi smluvní sankci ve výši 1/5 celkové zbylé částky (podnikatelé a firmy celou částku), kterou byste operátorovi zaplatili do konce trvání smlouvy.  Spočtěte si, zda se vám v takovém případě přenos čísla vyplatí.

Pozn. Smluvní pokuty zmizí od 1.4. 2020. I pro živnostníky a malé podnikatele.

Podejte výpověď a žádost o přenos u opouštěného  operátora

Podejte výpověď u současného operátora a zároveň u něj (vždy!) požádejte o uvolnění telefonního čísla k přenosu. Opouštěný operátor vám přidělí číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, ČVOP, se standardní platností 60 dnů. ČVOP je 14místné číslo, které obdržíte v SMS. Nejbližší možný termínu přenosu udávají 4. a 5. číslice (měsíc) a 6. a 7. (den) ČVOP.

Pozn. Od 1.4. 2020 stačí pro přenos kontaktovat přejímajícího operátora, jehož tarif jste si vybrali.

Objednejte nové služby přejímajícího operátora

Po získání ČVOP si lze objednat tarif nového, tj. přejímajícího operátora. Potřebujete také své rodné číslo (operátoři ho využívají k ověření platební morálky v systému SOLUS) a obvykle i číslo občanského průkazu. Po odsouhlasení smluvních podmínek obdržíte novou SIM kartu, která nemusí být hned funkční. SIM aktivuje operátor v řádu hodin po převzetí nebo zaplacení kreditu nebo ji aktivujete sami způsobem, který vám sdělí přejímající operátor.

Nedoporučujeme opačný postup, tj. nejprve objednat nový tarif a až poté vypovídat služby. Výpověď se může "zatoulat" a můžete být zbytečně obtěžováni přejímajícím operátorem. Vaše pozice s ČVOP v ruce bude silnější jak u přejímajícího, tak u opouštěného operátora. Pokud ČVOP nakonec nevyužijete a neobjednáte u nového operátora např. proto, že vám opouštený operátor nabídne zajímavější tarif, nic se neděje, ČVOP jednoduše vyprší platnost.

Dokončení přenosu mobilního čísla k novému operátorovi

Přenos probíhá v noci od půlnoci do 6 hodin ráno 4. den přenosu, kdy se deaktivuje původní a oživí nová SIM karta. Po 6. hodině byste měli být přepojeni a po vložení a aktivaci nové SIM číslo funkční v nové síti.

Jak požádat o přenos mobilního čísla a získat ČVOP


Jak přenést číslo pevného (domácího) internetu

Chcete-li změnit poskytovatele pevného xDSL internetu doma, potřebujete znát telefonní číslo a referenční číslo své přípojky nebo ČVOP plus kód pro ukončení služby (KPU).

Každá pevná xDSL přípojka k internetu má - stejně jako pevná telefonní linka - devítimístné telefonní číslo začínající číslicemi 2,3,4 nebo 5. Při přenosu tohoto pevného čísla k jinému poskytovateli, tj. při změně operátora xDSL připojení k internetu, si vyžádejte od opouštěného operátora tzv. kód pro ukončení služby (KPU). Jde o sedmimístné číslo (před lomítkem, za kterým mohou následovat další číslice) identifikující požadavek na zrušení služby a přenos čísla.

S číslem KPU kontaktujte přejímajícího operátora a objednejte pevný internet. Přejímající operátor může vedle KPU požadovat ČVOP a/nebo telefonní číslo linky, na které je přípojka k internetu provozována, a desetimístné tzv. referenční číslo. Obojí najdete na vyúčtování nebo vám je sdělí opouštěný operátor.

Přejímající operátor po uzavření smlouvy s vámi kontaktuje opouštěného operátora, který má 20 dnů na vyřízení přenosu čísla a služby. K přepojení služby dojde zpravidla automaticky, aniž by vám internet vypadl na delší dobu. Spíše výjimečně bude nutné nastavit domácí modem podle pokynů nového poskytovatele, který by měl přepojení potvrdit mailem a SMS.