Spotřební koše mobilních služeb

Spotřební koše tarifon představují způsob sledování nejnižších nabídkových cen vnitrostátních mobilních služeb pro osobní spotřebu v domácnostech ČR. Monitorujeme ceny 6 spotřebních košů paušálních hovorových tarifů a bez a včetně dat, 3 košů předplacených karet a 5 košů datových paušálů.

Metodika spotřebních košů tarifon vychází z doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Zohledňuje délku a rozložení volání a textových zpráv do sítí podle výše spotřeby účastníka, dobu volání i nadměrné účtování provozu vlivem vyšší než vteřinové tarifikace. Objem dat (FUP) u datových tarifů je přizpůsoben obvyklým hodnotám u českých operátorů.

Úpravy metodiky: Počínaje 2. čtvrtletím 2013 byla do spotřebních košů u paušálních hovorových tarifů přidána data a byly zavedeny společné datové tarify pro tablety s notebooky. Pro 3. čtvrtletí 2013 byly upraveny objemy dat v hovorových a datových paušálech a zrušeny textové zprávy do pevné sítě. Byly přidány ceny košů virtuálních mobilních operátorů. Neuvažují se tarify v mobilní síti CDMA. Od 4. čtvrtletí 2013 sledujeme ceny dat 5 košů mobilních datových tarifů bez ohledu na použitý přístroj (mobil, tablet nebo notebook).