Kdo je virtuální mobilní operátor?

Virtuální mobilní operátoři (angl. zkratky MVNO a MVNE) nemají vlastní mobilní síť a pronajímají si služby síťového mobilního operátora (v ČR od O2, T-Mobile nebo Vodafonu). Virtuální operátoři se podle rozsahu přejímaných služeb a vztahu k síťovému operátorovi dělí do více skupin. V ČR musí být registrováni u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) jako osoby podnikající v elektronických komunikacích a poskytovat alespoň veřejnou telefonní službu.

Virtuální mobilní operátor musí být evidován u ČTÚ a poskytovat veřejně dostupné mobilní služby, minimálně tzv. Veřejně dostupnou telefonní službu.

Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Podnikat v elektronických komunikacích mohou v ČR fyzické a právnické osoby, které plní zákonné podmínky podnikání a doručí Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ)  oznámení podnikání, které splňuje náležitosti zákona o elektronických komunikacích (ZEK) 127/2005 Sb,  § 13.

ČTÚ vydává podle ZEK tzv. všeobecné oprávnění, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností operátora a je závazné pro všechny osoby, které v elektronických komunikacích podnikají. Každá takto podnikající osoba má zákonem uloženou povinnost své podnikání ČTÚ oznámit. Prostřednictvím ZEK a všeobecného oprávnění je uživatel chráněn mj. před přerušením poskytování služeb, před ztrátou užívaného telefonního čísla apod.

Jak si ověřit, že jde o virtuálního mobilního operátora

Po splnění oznamovací povinnosti ČTÚ vydá právnické nebo fyzické osobě osvědčení o registraci a zavede ji do evidence podnikatelů v e-komunikacích. Uživatel tím získává možnost si ověřit, zda jde skutečně o operátora a zjistit předmět jeho podnikání, tj. komunikační služby, ke kterým je registrován.