Česká republika patří podle studie Evropské komise do první třetiny zemí EU ve výhodnosti cen pevného internetu, volání a TV. Po propojení s mobilními službami se Česko naopak řadí mezi poslední třetinu států. Chybějící mobilní konkurence ohrožuje trh fixních a konvergovaných služeb.

Naši listopadovou aktualitu jsme s odkazem na dokument EU uzavřeli tím, že Česko bylo v říjnu loňského roku společně s Kyprem zemí s nejvyššími cenami mobilních tarifů (bez započtení neomezených) z celé EU. Situace u fixního připojení k internetu a volání tak dramatická není, jak dokládá tabulka převzatá ze stejné studie. ČR má díky slušné konkurenci mezi poskytovateli pevných služeb ceny v součtu výhodnější než dvě třetiny Evropy.

V tabulce je nahoře uvedeno složení nákupních košů fixních služeb, na svislé ose leží státy EU. Různobarevné značky s čísly označují cenovou hladinu státu: levné služby (1, zelená barva), relativně levné (2, modrá), relativně drahé (3, zelená) a drahé mobilní služby (4, červená). České pevnolinkové tarify resp. tarify vázané na určité místo jsou ve 4 případech z 13 levné a ve zbylých 9 ve srovnání s EU relativné levně.

Jenže zákazníci si ve stále vyšší míře (nyní takřka třetina) pořizují tzv. konvergované, tj. propojené mobilní a fixní služby, které zahrnují mobilní, internetové, hovorové, televizní, strojové a další služby od jednoho dodavatele. Důvodem jsou nižší ceny služeb v balíčku a jejich jednodušší obsluha, např. jedna úhrada či jednotná podpora.

Srovnání evropských cen s Českem dopadlo v případě mobilních služeb kvůli slabé konkurenci katastrofálně a skončili jsme poslední. Není proto divu, že u konvergovaných služeb, které zahrnují i služby mobilní, ČR při srovnávání s Evropou spadne do poslední třetiny nejdražších zemí, jak zmiňovaná studie také dokládá.

Celkově vyšší ceny způsobené propojováním fixních a mobilních služeb do konvergovaných nejsou naším jediným problémem. Závažnější je rostoucí ohrožení konkurence na trhu pevného přístupu k internetu nebo IPTV. Jejich poskytovatelé nemohou nabídnout balíčky konvergovaných služeb jako mobilní operátoři, neboť nemají konkurenceschopnou mobilní část služeb, čímž přicházejí o zákazníky, které by jinak udrželi nebo získali.

Česká republika tak směřuje k ovládnutí celého telekomunikačního trhu mobilními operátory O2, T-Mobile a Vodafone. Východisko vidí ČTÚ v regulaci českých cen mobilního velkoobchodu. S přípravou ale promarnil léta, až nyní čeká na schválení od EK. Paradoxně velkoobchodní regulace mobilních služeb na unijní úrovni funguje úspěšně již roky, viz roaming. Ne že bychom regulaci fandili, ale u síťových odvětví může dávat smysl.