V uplynulém týdnu Evropská komise vyhodnotila sdílení sítí O2 a T-Mobilu v ČR jako praktiku omezující konkurenci a porušující antimonopolní zákony EU. ČTÚ dříve rozhodl opačně, ve prospěch sdílení. O2 a T-Mobile s hodnocením komise nesouhlasí.

O2 a T-Mobile smluvně sdílejí své sítě již od r. 2011 a od r. 2013 spolupráci rozšířily na mobilní sítě. O projektu sdílení oba operátoři tvrdí, že např. pomohl budování sítí 3G. ČTÚ na oznámení o dalším rozšíření sdílení v r. 2014 reagoval vstřícně s naivním očekáváním, že uspořené peníze budou reinvestovány do rozvoje sítí ve prospěch uživatelů a že dohoda O2 a T-Mobilu nebude exkluzivní.

Skutečnost byla prozaičtější: omezené investice, mizerná dostupnost 3G internetu, dvojice O2 T-Mobile třetího mobilního operátora do party nevzala. Zatímco O2 a T-Mobile šetřily, Vodafone se ocitl pod investičním tlakem při budování sítí 4G, když nebyl k jednání o sdílení vůbec přizván. V r. 2014 proto podal na sdílení mobilních sítí O2 a T-Mobilu stížnost k Českému telekomunikačnímu úřadu.

ČTÚ stížnost neshledal oprávněnou a stanoviskem z r. 2015 uzavřel, že sdílení konkurenci neškodí a může být i prospěšné. Vodafone nelenil a věc předal k šetření Evropské komisi (EK), která se jí začala zabývat v r. 2016.

Minulý týden EK konečně vydala ke sdílení sítí O2 a T-Mobilu předběžnou zprávu, ve které dospěla k závěru, že dohoda mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž, brání inovacím a porušuje tím antimonopolní předpisy EU.

O2 ani T-Mobile se zprávou Evropské komise nesouhlasí. Prý jde jen o příspěvek do diskuse o podmínkách budování sítí 5G. Podle T-Mobilu je postup EK dokonce "bezprecedentní a destabilizující."

Na překvapivé stanovisko ČTÚ z r. 2015 ke sdílení sítí dvěma největšími operátory na úkor nejmenšího třetího jsme v minulosti několikrát upozornili i zde na Tarifonu. Sdílení skutečně může být pro zákazníky prospěšné, ale jen za předpokladu, že se ho mohou účastnit všichni operátoři, jinak konkurenci naopak omezuje. Namísto čtyř mobilních operátorů jich má ČR tak dva a půl.